I august fikk stortingspresident Olemic Thommessen skarp kritikk for sin håndtering av et byggeprosjekt på Stortinget. Prisen for prosjektet hadde gått fra 1,1 til 1,8 milliarder kroner. Presidenten ble også beskyldt for ikke å ha gitt Stortinget god nok informasjon om tilstanden i prosjektet. Siden har prisen vokst til 2,3 milliarder. Nå sier Sivert Bjørnstad (Frp) til Adresseavisen at Thommessen bør vurdere sin stilling. Det er et råd Thommessen har all grunn til å ta til seg.

Alt tyder på at tilliten til Thommessen er tynnslitt. Ifølge VG åpner sentrale Høyre-politikere for at Thommessen kan bli kastet. Statsminister Erna Solberg, som ga presidenten fornyet tillit i høst, sier nå at Thommessens skjebne er Stortingets ansvar.

Det viktige er ikke om Thommessen har personlig skyld for budsjettoverskridelsene, men om han lever opp til det ansvaret rollen hans innebærer. Som stortingspresident er han den øverste lederen for vårt viktigste demokratiske organ. Med en slik posisjon følger tungtveiende krav til ryddighet og pålitelighet. Thommessens håndtering av byggesaken framstår ikke i tråd med disse kravene.

LES LEDEREN: Kystad-saken har skapt en alvorlig tillitskrise

Onsdag kom det fram at det alt i desember forelå informasjon som tilsa at budsjettet i byggeprosjektet ville bli sprengt. Under en redegjørelse 20. desember nevnte ikke Thommessen for Stortinget at rammen på 1,8 milliarder ikke ville bli overholdt. Presidenten sier selv at han ikke kjente til den nye overskridelsen, noe den avgåtte stortingsdirektøren Ida Børresen har bekreftet. I lys av at Stortinget i august påla Thommessen å gi rett informasjon til rett tid, er det kritikkverdig om han ikke oppdaterte seg før han orienterte Stortinget.

Hvis byggesaken ikke får konsekvenser for presidenten, kan velgerne få inntrykk av at høytstående politikere ikke trenger å ta ansvar for sine feil. Det kan skape politikerforakt og undergrave tilliten til Stortinget. Når Thommessen skal redegjøre for byggesprekken i Stortinget, bør han derfor benytte anledningen til å trekke seg.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter