Når politikerne i Trondheim senker klimamålene for 2020 fra 25 til 10 prosent må det lokale næringslivet ta ansvar. Ikke bare fordi klima trenger det, men fordi det er lønnsomt.

Denne uka lanserte vi Trondheims første elsykkelpool. En gratis delingstjeneste for alle som holder til på Sluppen, og alle andre som ønsker å oppleve byen fra elektrisk sykkel.

Les også: - En billig elsykkel er bra nok, så lenge du husker dette

Ett verktøy

Elsykkel er definitivt ett av verktøyene som for alvor gjør det mulig for mange å parkere bilen. Men det er ikke bare derfor vi velger å være den delen av næringslivet som går foran med nye løsninger. Vi satser på ny og klimavennlig teknologi fordi det på sikt vil gi Sluppen store konkurransefortrinn.

Vi har nylig gjort en undersøkelse om reisevanene til leie-takerne på Sluppen. En stor andel svarte at de ønsket seg mer miljøvennlige transporttilbud. Og det er egentlig ikke til å undres over. Folk flest er forberedt på at de må tilpasse seg nye tider, med nye bompengesatser og nye restriksjoner på bilbruk.

Opptatt av debatt? Les også: Som sykepleier gjennom mange år har jeg vært vitne til en trist utvikling: Flukten fra helsevesenet

Byenes rolle

Byene spiller en stor rolle i omstillingen til et samfunn med lavere utslipp, det er her endringene skjer først. Ikke bare i Oslo, København, London og andre store byer, men i Trondheim. Næringslivet her i byen har derfor alt å tjene på å starte omstillingen nå. Vi som jobber med eiendom vet at det kommer tøffe klimakrav til fremtidens bygg. Skal de bygningene vi fører opp i dag, være attraktive på leiemarkedet om 10–15 år må vi ta i bruk nye løsninger nå.

Vi løser ikke morgendagens trafikkproblemer ved å gjøre mer av det vi gjør i dag. Vi må satse på nye løsninger. Elsykkel er definitivt en del av løsningen, derfor tilbyr vi det på Sluppen nå, selv om vi fortsatt er en bydel preget av bilisme.

Sluppen skal være en «nullutslippsbydel», en visjon vi har sammen med Trondheim kommune. Elsykkelpool er ett verktøy for å aktivt bidra til end-ringen. Det finnes mange flere i den etter hvert romslige tekno-logiske verktøykassa. Sammen med store deler av norsk indu-stri og næringsliv, strekker vi oss langt for å ta dem i bruk. Men skal vi virkelig få fortgang på omstillingen må politikerne gjøre det samme.

Mer debatt: Vi er ikke vant til at tegnspråk blir sett på som noe positivt, så støtten fra barnehagen varmet

Vktig bidrag

Et viktig bidrag vil være å legge til rette for at vi kan skape bilfrie løsninger gjennom å lage et kollektivknutepunkt på Sluppen. Trondheim trenger et kollektivknutepunkt på Sluppen om vi skal nå målene om 85 prosent nedgang i privatbilismen før 2030.

Pilotprosjektet med Trondheims første «elsykkelpool» er egentlig et kinderegg. På sikt vil det bidra til tre ting på en gang: redusere trafikkutfordringene, kutte klimagassutslipp, bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet.

Derfor håper vi å eskalere ordningen. Fordi det er bra for byen, attraktivt for bydelen og fordi det er lønnsomt å være blant selskapene som går foran med gode løsninger. De som venter for lenge risikerer å bli parkert.

Hør våre kommentatorer og gjest Sivert Bjørnstad snakke om landsmøtene, valgkampen og den politiske stoda i Trondheim

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

foto
«Elsykkel er definitivt ett av verktøyene som for alvor gjør det mulig for mange å parkere bilen», mener Ole Petter Bjørseth, administrerende direktør i R. Kjeldsberg AS. Foto: Morten Antonsen