Det er ikke statens oppgave å blande seg inn i de pågående forhandlingene med kreditorene, gi krisehjelp eller kjøpe opp selskapet.

Norske Skog er i alvorlige problemer. Selv om fabrikkene på Skogn og Halden går med overskudd, sliter konsernet med høy gjeld etter store oppkjøp av papirfabrikker verden over. Avispapirmarkedet har falt, og gjelden har vokst. Nå har selskapet frist til 11. august for å bli enige med kreditorene om en løsning. Skjer ikke det kan Norske Skog bli slått konkurs, og 2500 arbeidsplasser vil stå i fare.

Ved inngangen til valgkampen fristes politikerne til å vise handlekraft og engasjement ved å redde arbeidsplassene og sikre Norske Skogs mulighet til å overleve. Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum vil gå lengst, og har tatt til ordet for statlig oppkjøp av gjelda. Statsminister Erna Solberg har antydet at det kan være aktuelt å hjelpe bedriften. Også i KrF og Venstre snakkes det om en statlig redningsaksjon. Men politikerne bør holde seg unna og overlate selskapets skjebne til kreditorene og investorene.

En statlig redningsplan for Norske Skog vil mest sannsynlig være i strid med EØS-avalen. Det kan føre til at Europakommisjonen og ESA griper inn. En slik plan bryter også med prinsippene for hva staten og regjeringen skal sysle med. Det er ingen oppgave for staten å eie papirfabrikker. Skattebetalernes penger skal sikre velferd, sikkerhet, samferdsel og helse til sine innbyggere, ikke produsere avispapir.

Det er ikke vanskelig å forstå at politikerne frykter nedleggelse av Norske Skog og at mange ansatte kan bli arbeidsledige. Verdikjeden rundt skog og treverk er viktig, ikke minst her i Trøndelag. Det politiske systemet kan gjøre mye for å skape gode rammevilkår for denne viktige industrien. Men det er uheldig at det sendes signaler om statlig hjelp mens forhandlingene pågår. Statlig oppkjøp av selskapets gjeld vil være å bruke norske skattebetaleres penger på å hjelpe internasjonale finansspekulanter til å unngå tap.

Fabrikkene på Skogn og i Halden går godt. Selv om forhandlingene skulle ende i en konkurs, er det overveiende sannsynlig at disse fabrikkene vil drives videre med nye eiere. Ansvaret for å rydde opp etter risikofylte oppkjøp ligger hos Norske Skog og kreditorene.

Hør siste utgave av Adresseavisens podkast «OmAdressert» med stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) som gjest.