Kommentar

Når terroren virker fullstendig uforutsigbar

Politiet havarerte i en overfylt gummibåt på vei til Utøya. Kan vi føle oss trygge i dag?

Norske myndigheter sviktet da det gjaldt. At 11 mann fra beredskapstroppen havarerte i gummibåt på vei til Utøya, ble omtalt i Gjørv-kommisjonens rapport.  Foto: Faksimile fra Gjørv-kommisjonens rapport

Bildet av politiets beredskapstropp i en overfylt, rød gummibåt, som til alt overmål tar inn vann og havarerer på vei over til Utøya, er selve symbolet på myndighetenes svikt da den verste hendelsen i norsk etterkrigshistorie inntraff 22. juli 2011.