Der det alltid skjer noe nytt

Kinesisk byutvikling er ikke akkurat noen lærebok i lokaldemokrati. Men én ting kan vi kanskje lære noe av.

For ett år siden var det bare et stort område som de så vidt hadde begynt å planere. Om en drøy måned flytter de første studentene inn i det som skal bli en universitetsby med 100.000 studenter.