KrF – LOs reddende engel?

Det ble ikke streik, men LOs pensjonskamp er ikke over. Nå håper de KrF vil komme til unnsetning.

Det ble ikke streik i år. 

Saken oppdateres.

For bare noen dager lå det an til storstreik. Lønnsoppgjøret handlet om pensjon, et tema LO og NHO lenge har sagt er den vanskeligste saken for dem begge. Streikekassene var fulle.

Så ble det ikke bråk likevel. Jo, det gikk med en del sjokolade og tørre kjeks, skal man tro forhandlerne. Men til slutt kom partene ut med en avtale.

STORSTREIKEN KOM IKKE: Dette handlet årets lønnsoppgjør om

Det var nesten litt skuffelse i salen under tariffkonferansen i Trøndelag på onsdag. «Vi vet at dere hadde strøket streikevestene», sa Peggy H. Følsvik, LOs første nestleder, til de trønderske tillitsvalgte. Noen av dem hadde nok gjerne sett at strykingen ikke var forgjeves.

Samtidig har LO fått stort gjennomslag i år. AFP-ordningen skal endres, slik at man ikke mister ytelsen om man blir oppsagt eller syk på feil tidspunkt. Lavtlønte får et solid tillegg. De som må gå av tidlig på grunn av helseproblemer, skal få en egen «sliterordning».

At AFP-floken skulle bli løst, var det få som trodde. Rett nok har partene overlatt detaljarbeidet til regjeringen. Rammene rundt løsningen er også stramme. En ny ordning skal ikke koste mer for arbeidsgiverne eller staten. Her er det duket for tautrekking fram mot 2019, når ny AFP skal være klar.

Flere av de trønderske tillitsvalgte var misfornøyde med at LO ga seg på pensjonsopptjening fra første krone. Det handler om såkalt «obligatorisk tjenestepensjon». Der får man først pensjonspoeng fra 1G, drøye 93 000 kroner. Konsekvensen er at lavtløntes pensjon blir mager.

Det er vanskelig å tro at det kom som en overraskelse at det skar seg. NHO hadde signalisert tydelig før forhandlingene at nye pensjonsrettigheter ikke kom på tale.

LES KOMMENTAREN: Den første utenlandske kjeden som prøver seg i Norge siden Lidl

Det er først og fremst ansatte i handel og reiseliv som taper på dagens pensjonsordning. Problemet er at hoteller, butikker og restauranter ofte ansetter unge folk og innvandrere. En ny pensjon vil gjøre ansettelser dyrere. Da kan veien inn i arbeidslivet bli kronglete for mange.

Nå vil LO flytte kampsonen til Stortinget. Håpet er at opposisjonen vedtar å lovfeste pensjonsopptjening fra første krone i forbindelse med at innskuddspensjonsloven skal endres. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Rigmor Aaserud gikk nylig ut med støtte til LOs linje. «Det vil overraske meg om noen partier er uenig i at det er urettferdig at pensjonsopptjeningen ikke gjelder fra første krone», sa hun til Dagsavisen.

Nøkkelen er å få med KrF på et slikt forslag. Da blir det antakelig flertall. Håpet om at KrF vil støtte en omlegging av pensjonen er «reelt», sies det fra LO-hold. Det virker ikke usannsynlig. Argumenter om at en ny ordning kommer de som har minst til gode, kan fort gjøre KrF-erne varme om hjertet.

Da er det ingen bønn, verken for NHO eller regjeringen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå