Kjøpte bystyret katta i sekken?

Bystyret redder Trondheim Spektrum fra konkurs og går inn med 55 millioner nye kroner i ny egenkapital. Det kan bety at kommunen nå eier både katta og hele sekken på Øya.

Bystyret i Trondheim går inn med 55 millioner kroner som egenkapital i Trondheim Spektrum, og redder dem dermed fra konkurs. Men det store spørsmålet nå er om driftsinnntektene til selskapet i fremtiden blir gode nok til å betjene et lån på over en halv milliard, skriver vår kommentator.  

Saken oppdateres.

Uansett om spektrum ble slått konkurs eller reddet av ny egenkapital, ville det vært Trondheim kommune som måtte plukke opp regninga til syvende og sist. Ved en konkurs ville trolig sluttresultatet blitt at kommunen måtte kjøpe konkursboet, gjøre ferdig hallen og drive den som en kommunal virksomhet på et eller annet vis. Sånn sett er politikerne sjakk matt og kommer seg ikke unna de økonomiske utfordringene som den nye storhallen har.

LES OGSÅ: Flertall for å redde Trondheim Spektrum

Gjennom aksjeutvidelsen vil kommunens eierandel i selskapet bli enda høyere, og dermed vil også risikoen øke.

Selv om ikke alle vil erkjenne det riktig ennå, så er slaget om hvorvidt det skal bygges ny storhall på Øya eller ikke for lengst avgjort. Hallen blir på Øya. Det er bare å gå seg en runde i området så ser alle at den er i ferd med å reise seg der. Mye har gått galt på veien dit vi er i dag, og mye kan fortsatt gå galt i årene som kommer. Problemene som nå kommer på bordet skyldes i stor grad at saken ikke var godt nok utredet før vedtaket om å bygge hallen på Øya ble fattet av et knapt flertall i bystyret. Ett av hovedargumentene for å gå inn for prosjektet på Øya var at alle de økonomiske forhold var avklart gjennom å la selskapet Trondheim Spektrum bygge og drive hallen. Nå vet vi at det ikke var riktig.

Men vedtaket er gjort og hallen bygges. Når hallen står ferdig, skal den driftes. Det kommunalt eide selskapet skal ha inntekter hvert eneste år fremover til å betjene en gjeld på over 500 millioner kroner. En halv milliard er mange penger, og hallen må ha leieinntekter og overskudd hvert eneste år for å opprettholde driften. Når kommunen snart blir eneste eier i selskapet, er det all mulig grunn til å frykte at regningen bystyret nå plukker opp ikke er den siste.

I dag kommer inntektene til Trondheim Spektrum i all hovedsak fra kommunen, som leier timer til idretten og fra stiftelsen NOR Fishing som arrangerer messene Nor-Fishing og AquaNor. Tidligere leide også NTNU av Spektrum for å gjennomføre eksamener, men har funnet seg andre lokaler til det formålet. I den nye hallen trengs det mer penger, flere arrangementer og flere inntekter for å holde drifta i gang. Konsulentselskapet Impello har gjort sine analyser og sier at inntektene i 2020 må øke med 6,2 millioner kroner for å nå inntektsprognosene. Og i all overskuelig fremtid må inntektsnivået holdes oppe for å betjene gjelda.

LES ALT OM TRONDHEIM SPEKTRUM HER

Det er grunn til å håpe at de lykkes med å trekke nye messer, konserter, idrettsarrangement og andre aktiviteter til den nye hallen på Øya. Men lett blir det ikke. Konkurransen i dette markedet er stor, selv om Impello på svært optimistisk vis sier de har snakket med potensielle aktører som viser «et brennende engasjement» for å legge sine arrangementer dit. Engasjementet for Trondheim Spektrum stikker neppe dypere enn at det forsvinner fort dersom andre tilbyr bedre vilkår og bedre priser.

Det er mange utfordringer for den omstridte hallen i årene som kommer. Inntektene må opp dersom avdragene på lånet skal betales uten mer overføring fra kommunebudsjettet. Et nytt, moderne og flott anlegg vil kunne gi et godt utgangspunkt for å øke inntektene og kapre nye kunder. Men man kommer ikke unna at vedtaket i bystyret torsdag medfører en åpenbar risiko for at kommunen alene må bære ansvaret dersom inntektene svikter i selskapet i mange år fremover.

LES OGSÅ: Rita Ottervik: - Utfordringene er større enn vi har vært klar over

Byens innbyggere får håpe bekymringene ikke slår til, og at den daglige ledelsen i selskapet som skal drive den nye hallen lykkes med å fylle ordrebøkene i mange år fremover. I motsatt fall kan det bli mindre å fordele på barnehager, skoler, sykehjem og andre kommunale tjenester.

Og som om ikke utfordringen på driftssiden er store nok. Det gjenstår fortsatt mye før hallen står ferdig. Dersom gjelda må økes enda mer frem til åpningsfesten i 2019, kan det blir enda flere millioner i lån som må betales tilbake. Og dermed enda høyere krav til å finne nye inntekter.

Når det ikke lenger er noen veier tilbake, gjelder det å sørge for at veien videre blir så god som mulig. Ledelsen i Trondheim Spektrum har mye de skal levere på i årene som kommer.

DU KAN LESE FLERE AV HARRY TILLERS KOMMENTARER HER

På forsiden nå