Abortdebatten - liberal eller konservativ?

Abortloven bør mykes opp, ikke strammes inn

Det er riktig å utvide grensen for selvbestemt abort.

Så lenge en nemnd har det siste ordet, har ikke kvinner rett til å velge om de vil få et alvorlig sykt barn. 

Saken oppdateres.

Debatter om abort blir ofte tunge og vanskelige. Flere viktige etiske hensyn står mot hverandre. Kvinners rett til å selv bestemme over egen kropp og eget liv, veier tungt. Samtidig har et foster et rettsvern som styrkes desto eldre det blir. Jeg mener at konflikten mellom de to bør løses ved å liberalisere dagens abortlov.

Abortlovens paragraf 2c sier at «alvorlig sykdom» ved fosteret er en selvstendig abortgrunn, også etter uke 12. Flere mener at paragrafen er diskriminerende for personer med Downs syndrom, som i praksis regnes som alvorlig nok til å gi rett til senabort. Statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie og KrF mener at «alvorlig sykdom» bør byttes ut med «ikke levedyktig» i lovteksten. Da må kvinner som vil abortere et barn med en alvorlig sykdom, få beslutningen godkjent av en nemnd.

LES OGSÅ: Bompenger, innvandring og kommunereform får oss til å koke. Er Norge blitt et splittet land?

At kvinnens eget synspunkt skal veie tungt, slik Høie og Solberg sier, endrer ikke på at en slik endring innskrenker kvinnens rett til å velge. Hvis ens ønske om å gifte seg med den man er forelsket i veier tungt, men foreldrene kan si nei, har man ikke rett til å selv velge partner. Så lenge det er en nemnd som har det siste ordet, har heller ikke kvinner rett til å velge om de vil få et alvorlig sykt barn. Den retten bør ikke begrenses mer enn i dag.

Vi bør lytte til utsatte grupper som mener at lovverket er diskriminerende. Men i stedet for å endre abortlovens 2c, bør bioteknologiloven liberaliseres, slik at ny teknologi kan tas i bruk. Alle norske kvinner bør for eksempel få tilbud om fosterdiagnostikk tidligere enn i dag. Blodprøven NIPT, som er minst like nøyaktig som dagens tester, bør være tilgjengelig fra uke 10. Da kan tilstander som i dag gir rett til senabort, bli oppdaget før uke 12. På sikt kan teknologien forhåpentligvis gjøre 2c overflødig.

LES KOMMENTAREN: Trondheim Pride er en sunn utfordring for oss streite

I dag kan kvinner som er gravide med flere barn få utført abort av alle fostrene, men også bare ett av dem, såkalt fosterreduksjon. KrF, Sp og deler av Høyre mener fosterreduksjon bør forbys. Får de gjennomslag, blir det lov å abortere to eller flere barn, men ikke bare ett av dem. Det framstår som et paradoks, og paradoksale argumenter bør ikke avgjøre hva kvinner kan velge å gjøre med sin egen kropp.

Fosterreduksjon innebærer en risiko for at de andre fostrene aborteres. Men også fostervannsprøven som kan tilbys i uke 15 eller 16, innebærer en slik risiko. Den er riktignok lavere, men fosteret er også eldre, og har antakelig et sterkere krav på vern. Hvis en risikabel test i uke 16 er akseptabel, bør også fosterreduksjon i uke 13 være greit. Inngrepet bør ikke forbys.

LES OGSÅ: Stor ståhei om identitet

Flere norske ungdomspartier vil utvide grensen for selvbestemt abort. Jeg mener det er riktig. Det er umulig å slå fast når fosterets rett til liv begynner å veie tyngre enn morens rett til å bestemme over sin egen kropp, men det er tvilsomt at grensen går ved uke 12, da barn så vidt vi vet først kan føle fra uke 24. Siden det handler om retten til liv, bør vi være varsomme, ikke minst fordi kunnskapen vår kan være mangelfull. Å utvide grensen til uke 14 eller 16, kan styrke kvinners valgfrihet, uten at vi risikerer å ta livet av personer som har krav på et sterkt rettsvern.

Fostres rettsvern, kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp, og utsatte gruppers krav på å ikke bli diskriminert, er alle viktige etiske hensyn. Den beste måten å ivareta alle tre på, er ved å myke opp lovverket. Derfor mener jeg at abortloven bør liberaliseres.

Les flere kommentarer av Morten Langfeldt Dahlback her

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå