Abortdebatten - liberal eller konservativ?

Abortloven bør mykes opp, ikke strammes inn

Det er riktig å utvide grensen for selvbestemt abort.

Så lenge en nemnd har det siste ordet, har ikke kvinner rett til å velge om de vil få et alvorlig sykt barn.  Foto: Microstock Media Norge

Debatter om abort blir ofte tunge og vanskelige. Flere viktige etiske hensyn står mot hverandre. Kvinners rett til å selv bestemme over egen kropp og eget liv, veier tungt. Samtidig har et foster et rettsvern som styrkes desto eldre det blir. Jeg mener at konflikten mellom de to bør løses ved å liberalisere dagens abortlov.