Riv ned bomstasjonene

Her er en gladmelding til alle bilister: Bomstasjonene kan forsvinne om noen år.

Dagens bompengesystem er urettferdig og gammeldags. Et nytt system med satelittbasert veiprising kan gjøre systemet bedre og mer rettferdig, skriver vår kommentator. 

Saken oppdateres.

Men rolig i svingene. Det betyr ikke at du slipper å betale når du velger å bruke bilen. Den tiden er over. Men dagens urettferdige bomsystem kan erstattes med et mye mer rettferdig system som i langt større grad lever opp til prinsippet om at forurenser skal betale. Og jo mer du forurenser – jo mer skal du betale.

Omsider kommer teknologiske løsninger på banen som gjør det mulig å innføre et system der bilistene betaler etter hvor mange kilometer de kjører. Nylig kunne vi lese i Aftenposten at Datatilsynet har gitt grønt lys for en slik mulighet, fordi det nå finnes løsninger som ikke utfordrer personvernet og som gjør det mulig å ha systemer som ikke overvåker oss alle når vi bruker bilen.

LES OGSÅ: Bomstasjonene forsvinner. Grønt lys for ny innkreving

De mest ihuga bompengemotstanderne, som fortsatt tror det er mulig å gjøre all bilkjøring gratis, vil nok ikke akkurat juble over denne nyheten. Men ved hjelp av satellitter i lufta og GPS-brikker i bilene, er det fullt ut mulig å tenke seg et system med såkalt brukerfinansiering på vei som ikke rammer så blindt som dagens utdaterte og urettferdige bomsystem gjør.

Frem til i dag har det nesten vært umulig å lage et system med bompengeinnkrevning som er rettferdig. Når Datatilsynet, som er vår vaktbikkje mot overvåkning og sporing på nettet, mener det finnes teknologiske løsninger som ikke utfordrer personvernet vårt, må våre stortingspolitikere sørge for at det iverksettes utredninger med sikte på å rive ned bomstasjonene og innføre ny teknologi så fort det lar seg gjøre. Mye av dagens irritasjon og motstand mot bompenger bunner i at noen må bidra mens andre kjører gratis. Slik kan vi ikke fortsette.

De fleste av oss har akseptert at dersom du velger å kjøre bil, så må du også betale for det på ett eller annet vis. Inntekter fra bombrikkene i frontruta er med på å skaffe penger til bygging av nye veier, men også sørge for at det bygges gang- og sykkelveier og kollektivtrafikk som gjør at stadig færre av oss må bruke bilen så mye.

En skulle kanskje tro at vi her, i verdens rikeste land, burde hatt et statsbudsjett som fant penger til å bygge landet. Det har vi nok også, dersom det hadde vært politisk vilje til det. Men bompenger er noe langt mer enn en finansieringskilde for å bygge veier med. Bompenger virker også trafikkregulerende og får oss til å tenke oss om to ganger før vi velger å kjøre på tidspunkter vi ikke absolutt må. Tenk deg hvordan Midtbyen i Trondheim ville sett ut dersom mange av dem som i dag sitter på bussen inn til byen, heller hadde sittet bak rattet i sin privatbil. Det lille vi har av kø i Trondheim ville blitt en fjert i forhold til den situasjonen. Som ved all annen forurensning er det bare rett og rimelig at den som forurenser med bil, skal betale for seg.

Det er derfor helt usannsynlig at bilister i fremtiden ikke skal være nødt til å betale for det godet det faktisk er å velge bil. Men det er fullt ut forståelig at mange hisser seg opp over urettferdigheten i systemet. Bor du øverst på Byåsen og skal kjøre til byen, må du betale for byggingen av Sluppen bru og nye sykkelveier på Rotvoll gjennom bompengene. Bor du i Melhus og skal inn til Trondheim, må du være med på spleiselaget som skal finansiere det samme. Men dersom du kjører fra nedre del av Byåsen eller Ila og Lade, da slipper du unna. Det er lenge siden bompenger bare ble brukt til å kreve inn penger for å finansiere kjøringen på akkurat den veien der bomstasjonen står. Dagens ordninger finansierer så mye mer.

Fremtidens kollektivtrafikk, sykkelveier, veier og bruer er noe vi alle vil nyte godt av, ikke bare de som bor på utsiden av bomringen. Det er liten mening i at en småbarnsmor på Kystad skal betale bompenger for å kjøre til byen, mens direktøren på Sverresborg ikke skal gjøre det. Det er derfor et fremtidig system der alle betaler for antall kilometer de kjører, er så mye mer rettferdig og riktig og fordeler ulempene på alle oss som velger å kjøre bil.

Ny teknologi gjør innkrevningssystemene mye mer fleksible. Det kan skrus sammen på en slik måte at det kan lønne seg å velge bil på tider da det er lite trafikk. Det kan koste mindre å kjøre bil dit det ikke er mulig å ta bussen. Det kan skilles mellom elbiler, bensinbiler og dieselbiler, drosjer og lastebiler. Og vi kan slippe kostbare investeringer i nye bomstasjoner og heller bruke pengene til mer fornuftige tiltak. I en slik GPS-brikke bør det også være mulig å legge inn piggdekkavgiften, slik at de som kjører langt med dekk som sliter på veien og virvler opp støv, betaler mer enn de som kjører korte turer.

På Hadeland sitter Høyre, Frp, Venstre og KrF i regjeringsforhandlinger. Der kan satellittbasert veiprising bli et tema. Både KrF og Venstre har lansert slike forslag i Stortinget. Forutsetningen er at teknologene kommer opp med et system som ivaretar vårt personvern. Skal vi akseptere å loggføre hver eneste meter vi kjører, må vi få et vanntett system som sikrer oss mot innsyn og misbruk. Det bør være en nøtt som teknologene klarer å knekke. Da er det bare å rive ned bomstasjonene.

På forsiden nå