Kommentar

Maktspill sendte Farmen-Finn ut i kulden

Ørland Høyre bryter avtalen de inngikk med Sp valgnatten for å få ordføreren. Dette er et rent maktspill og svekker tilliten til politikerne i Ørland.

Bjugn-ordfører Ogne Undertun og Ørland-ordfører Tom Myrvold skal lede nye Ørland kommune etter et dramatisk ordførervalg der Myrvold blir ordfører og Undertun varaordfører.   Foto: Kristian Helgesen

Saken oppdateres.

Dramatikken etter valget var ikke over i Ørland. Avtalen Ørland Høyre inngikk med Senterpartiet på valgnatten viste seg å ikke være verdt papiret det var skrevet på. Etter et valgskred for Sp og et elendig kommunevalg for Høyre, ble Sp og Høyre raskt enige om at Finn Olav Odde (Sp), kjent som Farmen-Finn, skulle bli ordfører, mens sittende ordfører Tom Myrvold (H) blir varaordfører. Men under konstitueringen i Ørland torsdag ble alt snudd på hodet.

LES OGSÅ: Høyre-Myrvold ordfører i Ørland etter avtalebrudd

Med 22 mot 13 stemmer ble Tom Myrvold torsdag valgt til ordfører. Sp, som innså at de ikke lenger hadde flertall med Høyre, fremmet Odde som varaordfører. MDG, Ap og SV fremmet Bjugns ordfører Ogne Undertun (Ap) som varaordfører. Og ettersom Høyre i løpet av uka hadde fått Ap på laget, var det flertall for Undertun som varaordfører med 21 stemmer mot 14 stemmer for Odde.

Finn Olav Odde 

Det er i utgangspunktet ikke noe i veien for at Ap og Høyre samarbeider, men ordfører-valget i Ørland vil ikke bidra til et godt samarbeidsklima videre. Og her må Høyre ta det største ansvaret. Etter at Høyre og Sp tok hverandre i hånden og beseglet samarbeidsavtalen valgnatten, fikk riktignok Høyre et tilbud om ordføreren fra Ap mot at Ap fikk varaordføreren. Dette takket partier nei til og henviste til allerede inngått avtale med Sp. Så lenge det varte.

LES OGSÅ: Jeg tvilte, valgte og bommet

Ifølge kilder i Høyre og ordførerkandidat Odde (Sp), sto Høyre fast ved avtalen så seint som denne uken. Odde ante riktignok at noe var på gang da Myrvold ikke ville svare på om han stilte som ordførerkandidat under konstitueringen. Like før møtet fikk de bekreftet at Høyre ville trekke seg fra avtalen. Høyre skal ha tatt kontakt med Ap like etter valget og sondert om partiet fortsatt sto ved tilbudet til Høyre fra valgnatten. Dette bekreftet Ap. Det er også seinere vært sporadisk kontakt mellom de to partiene. Under gruppemøtet torsdag fikk Ap tilbud fra Sp om ordføreren, men stilte ellers for høye krav til at Ap kunne godta det. Dermed var løpet kjørt for ordfører-drømmen i Sp.

LES OGSÅ: Fikk tilbud om ordføreren - sa nei

Det er ingen tvil om at Høyre tross dårlig valg hadde gode kort ettersom de to største partiene i Ørland, Ap og Sp, begge krevde ordføreren, og begge ville samarbeide med Høyre. Men når et parti først skriver under en avtale, og bekrefter avtalen i møter seinere, kan det ikke kalles annet enn avtalebrudd og rått maktspill når de bryter avtalen etterpå. Mange av de 20 medlemmene i Høyre som skrev under avtalen med Sp, må sitte igjen med en dårlig følelse. At de fikk ordføreren mot alle odds, kan bli en dyrekjøpt seier.

LES OGSÅ: Fosenvalget kan snu om på alt

Én ting er å forhandle tøft om makt etter valget, men når avtaler først er inngått, skal de holdes. Nå skal Høyre styre i en vanskelig periode med å få to kommuner til å samarbeide. Partiet er i intern krise på grunn av indre konflikter, og nå har de også brutt tilliten til ett av de to store partiene i nykommunen. Å sitte med ordføreren er viktig, men å ha tillit er på sikt enda viktigere. Den kan bli kostbart for partiet og krevende for Ørland.

På forsiden nå