Bankene må sette ned renta raskt

Ikke plag banken med spørsmål om rentekutt nå, skriver DNB til sine kunder. Jo da, kundene bør absolutt mase om raske rentekutt.

DNB er foreløpig den første banken som setter ned renta etter at Norges Bank satte ned styringsrenta til 0,25 prosent. Men rentekuttet gjelder først om seks uker og er mindre enn rentekuttet fra sentralbanken.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

I løpet av ei uke fra 13. mars satte Norges Bank ned styringsrenta to ganger fra 1,5 prosent til 0,25 prosent. I den første runden fulgte flere banker opp med en noe lavere rentenedgang for sine kunder, men med virkning først etter flere uker. Etter det siste rentekuttet fra sentralbanken har foreløpig bare DNB varslet rentekutt på inntil 0,5 prosentpoeng fra 2. mai på eksisterende lån – altså først seks uker etter at Norges Bank kuttet renta for andre gang. Det holder ikke!

LES OGSÅ: Flere banker setter ned renta

Under finanskrisen i 2008 var bankene det store problemet. Nå er de ifølge finansminister Jan Tore Sanner (H) en del av løsningen. Da bør bankene ta det samfunnsansvaret og ikke surfe på en bølge av økt rentemargin til sine kunder. Både bedrifter og husholdninger trenger lavest mulig rente på lånene nå som inntektene går ned eller forsvinner helt. Vi forventer at samtlige banker nå følger opp signalene fra Norges Bank og fra flere partier på Stortinget om at renta må senkes i takt med styringsrenta, og at det skjer raskt.

Også Finansforbundet, som er den største fagforeningen innen finanssektoren, mener at et rentekutt bør komme kundene til gode så fort det praktisk er mulig å gjennomføre. Leder i Finansforbundet, Vigdis Mathisen, uttaler at vi er i en unntakssituasjon, og da bør bankene ta det samfunnsansvaret og kostnadene som følger med. Det betyr også at den vanlig varslingsfristen på seks uker som bankene benytter, ikke lenger gjelder.

LES OGSÅ: Krisefond på 100 milliarder til norsk næringsliv

Det er lett å forstå at bankene har mange henvendelser fra fortvilte kunder og at de derfor ikke kan svare på alle spørsmål med en gang. Men bankene må også forstå at kundene er utålmodige. Når Norges Bank nå setter ned renta mot null, for å hjelpe bedrifter og privatpersoner som sliter med å betale renter og andre utgifter, så forventer de at egen bank følger opp.

Banker må riktignok også låne penger i et marked, og det er ikke nødvendigvis slik at de låner til svært lave renter. De kan likevel ikke skylde på dette når nesten ingen banker har signalisert rentekutt etter at Norges Bank senket renta for andre gang. Når Norges største og dominerende bank, DNB, var først ute med å senke renta, vil de andre følge etter. De kommer likevel seint og trolig også med for lite rentekutt i løpet av uka.

For at bankene skal spille den nøkkelrollen som myndighetene forventer i å dempe skadevirkningene av smitten, må de også følge opp signalene fra Norges Bank og regjeringen. Bankene i Norge er solide, og mange vurderer å betale ut store utbytter fra fjoråret. Det gir ingen mening i en tid hvor behovet for egenkapital nesten aldri har vært større. Det er viktig at finansnæringen deltar i dugnaden og tar det samfunnsansvaret de skal ta. Lave renter nå skal sørge for å bedre kundenes svake likviditet. Seinere vil lav rente bidra til å øke aktiviteten når krisen en gang er over. Det vil også bankene være tjent med på sikt.

LES OGSÅ: Viktig at krisepakken følges opp

Svært mange bedrifter vil slite med å holde aktiviteten oppe under krisen, og flere vil dukke under. Andre bedrifter vil vokse frem og noen, som matvarekjedene, vil tjene penger under krisen. Det vil folk forstå. Verre er det med de bedriftene som prøver å sko seg når andre sliter. Vi håper og tror at bankene ikke tenker slik. Mange vil likevel oppfatte det som umusikalsk dersom banker, bensinstasjoner og andre som ikke er så direkte eksponert under krisen, utnytter situasjonen.


På forsiden nå