Lettelse i Verdal, flertall for å styrke oljekrisepakka

Arbeiderpartiets Arild Grande slapp en nyhet da han deltok i politisk debatt i Verdal. Partiet vil langt på vei innfri ønskene fra oljenæringa i den kommende oljekrisepakka.

Foto: RICHARD SAGEN, Adresseavisen  Foto: Richard Sagen

Saken oppdateres.

Med Arbeiderpartiets avklaring er det duket for at regjeringens opprinnelige forslag til krisepakke for oljenæringa blir justert i retning av hva næringa selv har bedt om. Det er sannsynlig at Ap, Frp og Senterpartiet vil komme til enighet og danne flertall for disse endringene.

Regjeringens opprinnelige forslag var å gi oljeselskapene utsatt skatt, noe som ifølge regjeringen ville frigi omlag 100 milliarder kroner som oljeselskapene kan bruke på å realisere prosjekter som har blitt satt på vent på grunn av «dobbeltkrisen» med fallende oljepris og synkende etterspørsel. Oljebransjen mottok forslaget med blandet entusiasme. Den var positiv til skatteutsettelsen, men kritisk til at den «friinntekten», et særskilt skattefradrag, samtidig ble halvert. Ifølge bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass ville dette bety økt skattetrykk for næringa. Prosjekter som ellers ville vært lønnsomme vil bli ulønnsomme og dermed ikke igangsatt.

Les også: Mener ny nødpakke vil hjelpe kriserammet trøndersk verft

Det ville i så fall fått dramatiske konsekvenser for Verdal og andre lokalsamfunn langs kysten som er avhengige av oppdrag fra oljenæringen. Ved Kværner Verdal er allerede 200 ansatte permittert som følge av at prosjekter er lagt på is. I løpet av et snaut år er ordrebøkene tomme, ifølge verftsdirektør Erik Stiklestad.

Han innledet debatten i Verdal, «Kværner Verdal på kanten av stupet?» med å male et dramatisk bilde av konsekvensene dersom den tradisjonsrike industribedriften i Verdal går til grunne. Nær sagt alle familier i Verdal, og mange i nabokommunene vil bli sterkt berørt, påpekte Stiklestad. Han etterlyste politiske tiltak som sørger for at de planlagte prosjektene som er lagt på is som følge av krisa settes i gang.

I den politiske debatten deltok både Frps Sylvi Listhaug, distrikts- og digitaliseringsminister Linda Helleland (H), MDGs energipolitiske talsperson Ask Ibsen Lindal og Arbeiderpartiets Arild Grande. Sistnevnte fikk rollen som joker, da han kunne presentere en fersk partiavgjørelse: Ap vil øke friinntekten og forlenge tidsfristen for oljeselskapene for å melde inn prosjekter i den midlertidige kriseordningen. Det betyr at Ap langt på vei kommer kravene fra Norsk olje og gass i møte.

Når Ap går inn for dette, ligger et forlik med Frp og Sp snublende nært. Det er også grunn til å tro at regjeringspartiene kan slutte seg til et slikt forlik, selv om det er noe usikkerhet knyttet til dette. Distriktsminister Helleland ønsket å framstå positiv til dette, samtidig er det en kjensgjerning at det er det sterk uenighet om oljepolitikken internt i regjeringen.

Det var flere i Verdal som trakk et lettelsens sukk. En styrking av oljekrisepakka øker mulighetene for at oljeprosjekter kan gjenopplives og sikre aktivitet ved verftet. Samtidig er det verd å lytte til de innvendingene som kommer fra miljø- og klimahold. Som MDGs representant i panelet påpekte vil ikke norsk oljeavhengighet bli mindre av øse enda mer penger inn i fossile prosjekter. Han frykter at norsk industri sakker akterut dersom vi utsetter den grønne omstillingen ytterligere.

På lang sikt vil ikke Verdal være tjent med en slik utvikling.

På forsiden nå