Vi tåler ikke slike flaskehalser i mange år til

De som står bom fast hver eneste dag, er drittlei. Nå kan de se fram til lysere tider.

To korte strekninger langs E6 på Sluppen skaper store køproblemer. De to flaskehalsene mellom E6 og Omkjøringsveien kan nå bli bygd ut.   Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Jeg tenker på dem som står bom fast i bilkø på Sluppen. Av- og påkjøringsrampene er et mareritt. Når du kommer sørfra langs E6 og skal inn på Omkjøringsveien om morgenen, går det fryktelig tregt. Enda verre er det om ettermiddagen. Når du kommer fra Omkjøringsveien og skal sørover langs E6, stopper trafikken, og køa forplanter seg helt opp mot Moholt.

Selv om det finnes gode motargumenter, bør de to flaskehalsene fjernes så snart som mulig. Den korte strekningen er den eneste delen av E6 mellom Ranheim og Melhus som ikke har fire kjørefelt eller mer.

LES OGSÅ: - Et relativt billig tiltak som kan løse et stort køproblem

Derfor ligger det an til at et stort flertall sier ja til planene om å utvide rampene når saken blir behandlet i bystyret torsdag. Riktignok med en del merknader, blant annet om byutviklingen i området, om metrobuss, gang- og sykkelfelt og støyskjerming.

Politikerne har nesten ikke noe valg, særlig ikke når Statens vegvesen forteller at de har penger til å bygge ut veien uten at det blir nødvendig med ekstrabevilgninger.

Vi skal likevel merke oss at det finnes tunge motargumenter. Det viktigste handler selvfølgelig om klimautslipp. Veiutbygginger blir applaudert på løpende bånd, uten særlig motstand fra andre enn Miljøpartiet De Grønne og av og til SV. Dermed blir det veldig mye asfalt etter hvert. Veldig mange strekninger der du kan kjøre fort og slippe ut mer klimagass. Det blir mindre matjord og mindre dyrkbar mark – og etter all sannsynlighet blir det mer trafikk.

Veiutbyggingen får altså konsekvenser som er stikk i strid med viktige mål for utviklinga framover: Vi skal kjøre mindre bil og ta vare på mer matjord. Hvis Trondheim ikke når målsetningen om at biltrafikken ikke skal øke, selv om innbyggertallet gjør det, mister byen store, statlige overføringer. Mer vei og bedre vei, både sør og nord for sentrum, gjør det vanskelig å oppnå målet.

Jeg overdriver en del når jeg sier at det bare er MDG og av og til SV som protesterer mot den storstilte veiutbygginga. Ny E6 fra Ranheim til Værnes fikk betydelig motstand fra flere politikere i de berørte kommunene.

Men Nye Veier og Statens vegvesen bruker et argument som er vanskelig å avvise. De snakker om at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge nye veier både her og der. E6 fra Ranheim til Værnes vil koste over 240 millioner kroner per kilometer, så lønnsomheten må være skyhøy.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Sluppen må bygges ut, men hastverk kan straffe seg

Spørsmålet er hvordan de regner ut lønnsomheten. Hva er prisen på klimagassutslipp, støy og naturinngrep? Flere har pirket borti dette problemet, men argumentet om samfunnsøkonomisk lønnsomhet trumfer fortsatt det meste. Vi trenger beregninger som tegner et større bilde. Hva vil den voldsomme veibyggingen føre til i løpet av noen tiår?

De som sitter i kø på Sluppen og river seg i håret, tenker kanskje ikke i slike baner. Kø er en påkjenning, og utslippene øker når biler går på tomgang. Bilistene på Sluppen er dessuten sinte nok fra før. Vi trenger ikke hisse dem opp enda mer ved å si at de burde tatt buss i stedet.

De som river seg i håret, tenker nok heller ikke så mye på byutviklingen på Sluppen på lengre sikt. Det gjør derimot kommunedirektørens folk. Derfor har de lagt fram to forslag for politikerne. Det ene, som sannsynligvis vil få flertall, går ut på at bystyret sier ja til å utvide veien.

Det andre alternativet er at politikerne sier nei, siden utvidelsen kan skape problemer for de langsiktige planene på Sluppen. Kommunen vil nemlig legge E6 i tunell på denne strekningen, slik at området kan få flere boliger og en bymessig utvikling. Det er en god plan, og fjerning av flaskehalser bør ikke stå i veien for at det skjer.

Strekningen fra Elgeseter gate til Kroppan bru har store områder med et godt kollektivtilbud der byen bør vokse. Dundrende biltrafikk oppå bakken er dermed en ulempe. Men det kan ta mange år før byen eventuelt får den tunellen som trengs. Så lenge kan vi ikke vente. Bare spør dem som sitter i kø.

Les flere kommentarer av Trygve Lundemo her

På forsiden nå