Tyskerne var verre enn sitt rykte

Nytt historisk storverk om tyske soldater i Norge under krigen viser at gode nordmenn ikke var så gode som vi liker å tro og at tyskerne i uniform faktisk dyrket nazismen.

Krigs-Trondheim: I juni 1940 var tyske soldater alt blitt en del av bybildet i Trondheim. Historiker Torgeir E. Sæveraas tar for seg den massive tyske tilstedeværelsen i Norge under krigen i boka «Wermacht i Norge».  Foto: Knut Sivertsen og Tore Greiner Eggans samlinger