KrF og Venstre tapte på at Frp forlot regjeringen

I politikken er paradoksene en egen kunstart. Venstre og KrF ble påført sine verste nederlag i regjering først etter at Frp forlot den.

  Foto: Berit Roald, NTB

Saken oppdateres.

Regjeringsdeltakelsen har ikke vært noen suksess for verken Venstre eller KrF. På gjennomsnittet av meningsmålingene det siste året har begge partiene ligget godt under den viktige sperregrensen på fire prosent. Det er denne grensa som bestemmer om partiene kan konkurrere om de 19 utjevningsmandatene til Stortinget, og som avgjør om partiet får en stor eller liten stortingsgruppe.

Venstre gikk inn i Erna Solbergs regjering i januar 2018, etter regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp på Jeløya. Beslutningen om å gå i regjeringssamarbeid med Frp ble av Dagsavisens kommentator Hege Ulstein omtalt som et av de mest spektakulære løftebruddene i moderne norsk politisk historie. I valgkampen for fire år siden hadde nemlig daværende Venstre-leder Trine Skei Grande forsikret velgerne om at det var ekstremt usannsynlig at Venstre ville gå inn i regjering med Frp.

Året etter fulgte KrF etter da Solbergs firepartiregjering ble en realitet etter forhandlingene på Granavolden. Det var et svært dramatisk retningsvalg for partiet. Som vi husker vant den blå siden med daværende nestleder Kjell Ingolf Ropstad dragkampen med knapp margin mot sin partileder Knut Arild Hareide, som heller ville innlede samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Retningsvalget førte til et lederskifte. Flere sentrale KrF-politikere meldte seg ut av partiet. I kjølvannet av striden ble også partiet Sentrum dannet.

Firepartiregjeringen som ble dannet etter Granavolden-forhandlingene varte bare i et år.   Foto: Cornelius Poppe, NTB

At KrF og Venstre ønsker seg borgerlig styre, er verken overraskende eller kontroversielt for partiets potensielle velgere. Begge partiene gikk til valg for et regjeringssamarbeid med Høyre i både 2013 og 2017. Det var da også et trepartisamarbeid som tilsynelatende fungerte fint i Kjell Magne Bondeviks andre regjering i årene 2001-2005. Hovedårsaken til at de to partiene ble så hardt straffet ved å tre inn i Solbergs regjering i 2018 og 2019, var at de fikk Frp med på kjøpet. Frp er et parti som både tillitsvalgte, medlemmer og velgere i KrF og Venstre nok oppfatter mer som en politisk motstander enn som en nær samarbeidspartner.

Firepartiregjeringen fikk imidlertid kort levetid. Som kjent gikk Frp ut av regjeringen i fjor, dels i protest mot at den såkalte IS-kvinnen ble hentet hjem til Norge sammen med sine to barn og dels fordi regjeringens politikk hadde blitt grå og mer konturløs, i alle fall hvis vi skal tro daværende partileder Siv Jensens egen forklaring.

Med Frps avgang kom de to småpartiene endelig i sine drømmeposisjoner: En regjering utgått av Høyre, KrF og Venstre, akkurat den regjeringskonstellasjonen de har gått til valg på. Likevel har ikke endringen i regjeringens sammensetning gitt positive utslag på oppslutningen i meningsmålingene. Snarere tvert om.

Det er her paradoksene i politikken kommer til syne. Det var etter at Frp forlot regjeringskontorene at Venstre og KrF ble påført sine verste nederlag i regjering.

KrF kunne ikke lenger forhindre at bioteknologiloven ble liberalisert. Frp var ikke lenger forpliktet av regjeringserklæringen fra Granavolden, og sørget for flertall for både eggdonasjon, assistert befruktning for enslige og tidlig ultralyd for alle. I tillegg må KrF innse at abortdebatten, som partiet selv brakte på banen under striden om retningsvalget, trolig vil ende med at grensa for selvbestemt abort kommer til å bli utvidet fra dagens 12 uker til 18 uker.

For Venstres del ble rusreformen, som partiet har omtalt som den viktigste sosiale reformen i moderne tid, torpedert av at Frp gikk ut av regjering. Det var ikke lenger flertall for å avkriminalisere brukerdoser av narkotiske stoffer.

Dette er ikke små og ubetydelige tilbakeslag for de to partiene. Abortmotstand og restriktiv bioteknologilovgivning er kjernespørsmål for KrF, mens avkriminalisering av mindre mengder narkotika holdes fram som en av de viktigste fanesakene for Venstre. Det kan bidra til å forklare hvorfor de to partiene ikke har klart å øke oppslutningen selv etter at det omstridte regjeringssamarbeidet med Frp opphørte for over et år siden.

Så selv om Venstre og KrF betalte en høy pris for å gå i regjering med Frp, kostet det dem enda mer å bli kvitt partiet.

På forsiden nå