De får mye å tygge på når bondelønna skal økes

Ny regjering vil love bøndene gull og grønne enger. Uten at den aner hvor mye det koster.

  Foto: Torstein Bøe, NTB

Det nye politiske flertallet på Stortinget vil pløye store summer inn i norsk landbruk. De skal tette inntektsgapet mellom bøndene og vanlige lønnsmottakere. Det vil koste mange milliarder kroner. Akkurat hvor mange er det ingen som foreløpig vet. Et annet problem den nye regjeringen må løse, er hvordan bøndenes lønnsomhet kan styrkes uten at det samtidig fører til overproduksjon av melk, kjøtt og egg.