Problemet med å boikotte russisk kultur

Det er lett å forstå at kultur omfattes av boikottbølgen. Samtidig er det i russisk kultur vi finner noe av den saftigste kritikken mot Russland under Putin.

Sovjetisk sikkerhetspoliti øver på henrettelser i den russiske filmen «Kaptein Volkonogov unslipper» som er fjernet fra programmet på Kosmorama.  Foto: Fidalgo AS

Det er ikke overraskende at den massive internasjonale boikottbølgen mot alt russisk etter invasjonen av Ukraina også omfatter kulturlivet. Det er vanskelig å se logikken i å nekte russiske skiløpere å konkurrere i Norge, men samtidig la russiske filmer konkurrere, som på Kosmorama som starter mandag.