Campusprosjektet - et luftslott

Sirkuset begynte allerede da prosjektet lå i støpeskjeen.

Rett før helgen kom regjeringen, ved minister for høyere utdanning Ola Borten Moe (Sp), med det som har blitt beskrevet som en politisk bombe. Han har varslet et kutt i finansiering av nytt NTNU-campus på flere milliarder kroner. Dette har ikke uventet utløst store protester fra lokale og regionale politikere. Borten Moes hovedankepunkt er at den samlede prislappen på byggingen kommer opp mot 100 000 kroner pr. kvadratmeter. For en observatør fra utsiden så er det er mer enn kvadratmeterprisen som skurrer med campusprosjektet til NTNU.