Kommentar lørdag 17. august 2013

Rollebytte på Møre

Høyrebølgen er litt svekket, men de tre største partiene i Møre og Romsdal må forberede seg på å bytte posisjon.

Respons Analyses måling viser at Høyre, som var tredje største parti for fire år siden, er størst. Arbeiderpartiet faller fra å være det fremste til å bli nummer to-partiet. Fremskrittspartiet faller mest, og må finne seg i å være tredje størst.