Kommentar lørdag 17. august 2013

Rollebytte på Møre

Høyrebølgen er litt svekket, men de tre største partiene i Møre og Romsdal må forberede seg på å bytte posisjon.

Saken oppdateres.

Respons Analyses måling viser at Høyre, som var tredje største parti for fire år siden, er størst. Arbeiderpartiet faller fra å være det fremste til å bli nummer to-partiet. Fremskrittspartiet faller mest, og må finne seg i å være tredje størst.

Også denne meningsmålingen spriker i forhold til Sentios lokale målinger når det gjelder oppslutningen om Fremskrittspartiet. Frp scorer ulikt på målingene fordi byråene bruker forsjellige beregningsmetoder. Hvem som treffer best på hva som er stemningen, har ingen fasiten på.

En måling gjort for NRK i juli viste at det bare skilte syv prosentpoeng mellom de tre største partiene. I tallene til Respons Analyse er forskjellen mellom Høyre og Frp dobbelt så stor. Dersom Høyre taper ett mandat til Frp, vil fylket kunne få tre partier med to stortingsrepresentanter hver.

Det er også interessant å se at Senterpartiets Jenny Klinge er trygt inn på denne målingen. Mens gjennomsnittet av nasjonale meningsmålinger viser at Sp ligger svakere an enn valgresultatet i 2009, ligger Møre-oppslutningen så vidt over.

Kristelig Folkepartis Rigmor Andersen Eide er også inne for en ny periode, partiet ligger nøyaktig likt med Senterpartiet på denne målingen. Tradisjonen tro bidrar Møre-partiet til å løfte landstrenden.

Det samme gjør Venstre, men partiet blander seg ikke inn i mandatkampen.

Senterpartiets Jenny klinge er trygt inne på målingen Respons Analyse har gjort for Adresseavisen.  

Senterpartiets Jenny klinge er trygt inne på målingen Respons Analyse har gjort for Adresseavisen.  

På forsiden nå