Med egne ord

En bestefars tanker om framtida

Som far til fire har jeg blitt bestefar to ganger i løpet av sommeren, og to til er i kjømda før året er omme.

Bestefarstanker: «Som bestefar vil jeg arbeide for at våre barnebarn og deres etterkommere må få oppleve et klima- og miljøvennlig samfunn, med en trygg offentlig velferdsstat og en verden uten atomvåpen» skriver Torgeir Strøm. 

Saken oppdateres.

Et lite barn på fire kg varlig på armen. En rusten stemme synger «Lille måltrost» i gyngestolen. Et melkegulp på bestefars skjorte. En liten trekning i munnviken som bestefar tolker som et smil. Et sårt skrik som sier at «nå vil jeg til mamma eller pappa for de kjenner jeg enda bedre enn deg», og «mamma har noe som ingen andre av dere har.» Glede, omsorg, stolthet og undring. Men det setter også livet i et perspektiv – framtidstanker.

Som stortingskandidat for SV i Nord-Trøndelag blir jeg av og til utfordret på at vi politikere bare tenker fire år fram i tid. Mitt svar er nei. En samfunnsengasjert bestefar tenker langt inn i framtida. Derfor har jeg også meldt meg inn i Besteforeldrenes klimaaksjon.

Les også: Flest nordtrøndere imot økt amerikansk nærvær på Værnes


Økte klimagassutslipp og reduksjon av biologisk mangfold er jordklodens største utfordringer i vår tid. Vi trenger stortingspolitikere som tar klimatrusselen på alvor. Norge kan ikke løpe fra sitt ansvar, og Stortinget må ta grep for kraftige kutt i klimagassutslippene.

Politikere som vil stikke oljerøret ned i torskens fødestue i Lofoten, Vesterålen og Senja mangler framtidsvisjoner. Vi må gjennom kunnskap, forskning og utvikling omstille vårt næringsliv for å bidra til ei grønn og trygg framtid for våre barnebarn.

Jeg vil at mine barnebarn skal oppleve at det fortsatt skal bo og arbeide folk i hele vårt vidstrakte land. Da trenger vi politikere som vil fjerne EØS-avtalen slik at vi politikere kan få tilbake makt til å gjennomføre en aktiv distriktspolitikk som vil bremse opp sentraliseringa i det norske samfunnet.

Her kan du lese alle innleggene i serien: «Med egne ord»


Vektlegginga av de grønne verdier gir Distrikts-Norge nye muligheter. For det er i distriktene vi skal produsere miljøvennlig og trygg mat på sjø og land. Vi skal produsere bygningsmaterialer fra skogen, og skog og hav skal gjøre oss mer sjølforsynt med fôrråvarer. De som høster av naturressursene må få ei inntekt på linje med andre grupper i samfunnet. Det må være sjølsagt at folk i distriktene har samme krav til digital infrastruktur som folk i byene. Næringsliv og folk i distriktene trenger også gode og miljøvennlige samferdselsløsninger.

På vegen til det grønne framtidssamfunnet må vi ikke glemme grunnmuren i det norske samfunnet, den offentlige velferdsstaten. Miljøpartier som vil shoppe regjering mellom høyresida og venstresida har ikke min tillit. Årsaken til at Norge gang på gang blir kåret til verdens beste land å bo i, er nettopp vår offentlige velferdsstat. At vi har et progressivt skattesystem som skal utjevne ulikheter, og fellesgoder som barnehage, skole, helse og eldreomsorg. Det at vi har en sosial omsorg som skal hjelpe folk som har spesielle utfordringer eller sliter med sine liv, slik at alle innbyggere skal kunne leve verdige liv.

På veien til det grønne framtidssamfunnet skal vi ta med oss fellesskapssamfunnet, solidariteten. Vi må stoppe privatiseringa av velferdsstaten vår. Våre barnebarn fortjener det beste, ikke Donald Trumps Amerika.

Opptatt av debatt? Les også: Ble ønsket velkommen til skolen med sang om sex


Våre barn spør oss om det aldri blir slutt på krig? En far beroliger, men er sjøl urolig. For skal menneskeheten aldri komme seg ut av det barbariske stadium? Skal vi aldri slutte å drepe hverandre? Skal vi aldri klare å løse konflikter gjennom forhandlinger og respekt for hverandre? Vi mennesker må aldri – aldri – miste troen på en fredeligere verden!

Ei ny rødgrønn regjering må, i respekt for alle døde i Hiroshima og Nagasaki i 1945, skrive under FNs avtale mot atomvåpen. Vi trenger politikere på Stortinget som hever Norges fredsstemme og ikke dilter etter Trumps aggressive forsvars- og utenrikspolitikk. Vi trenger politikere som fordømmer alle stormakters brudd på Folkeretten.

Vi må ta med oss den hvite fredsduen inn i framtidssamfunnet. Et framtidssamfunn som både er grønt og rødt. For som bestefar vil jeg arbeide for at våre barnebarn og deres etterkommere må få oppleve et klima- og miljøvennlig samfunn, med en trygg offentlig velferdsstat og en verden uten atomvåpen.


Bli med våre kommentatorer på besøk hos Anne B. Ragde og hør dem snakke om hennes nye bok, virkelighetslitteratur, valgkamp, flatfyll, fadderuke og studentbyen Trondheim.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå