Kronikk

Hvem kan ha tillit til Geir Waage?

Trondheim Arbeiderparti har fredet sin gruppeleder Geir Waage, til tross for at han har forklart seg uriktig om sin rolle i Kystad-saken i over et år. Hvordan er det mulig?

«Problemet for Waage er at Olsøs direkte innvirkning på vedtaket ikke kom for dagen før Økokrim begynte å etterforske saken» skriver kronikkforfatteren. På bildet er Rita Ottervik og Geir Waage på vei inn i politiavhør i forbindelse med Økokrim-etterforskningen.  Foto: Terje Svaan

Trondheim topper listen over kommuner som omdisponerer matjord til andre formål. Mange av omdisponeringene har skjedd mot administrasjonens råd. Det betyr at nedbyggingsiveren i Trondheim først og fremst er politisk initiert.