Kronikk

Samfunnsansvar gjennom aktivt eierskap

Trondheim og NTNU har et ønske om å være best på kunnskap og teknologi.

Kronikkforfatter: Stein Eggan er adm. direktør i NTNU Technology Transfer  

Helt siden etableringen av Norges Tekniske Høyskole i 1910 har NTH, og senere NTNU, befestet denne posisjonen, ikke bare i Norge, men også langt utenfor landets grenser.