Kronikk

Diakonale aktører er viktige for Norge

Verdiene som har skapt det norske samfunnet er fortsatt avgjørende for at Norge skal være gjenkjennelig om 100 år. Diakonale aktører er sentrale for å virkeliggjøre disse verdiene.

Fremtiden: Vil vi komme til en situasjon der fremmedgjøringen til religion i befolkningen blir så stor at det blir vanskelig å prioritere diakonale aktører, som bygger på en kristen basis, spør kronikkforfatteren.   Foto: Shutterstock

Den norske velferdsstaten er initiert av pionerer fra frivillige, ideelle organisasjoner, der de største blant dem var og er diakonale. Velferdshistoriker Anne Lise Seip skriver i «Veiene til velferdsstaten: Det offentlige kom ofte til dekket bord.»