Kronikk

Generasjon «psykt flink»

Ungdom tillater seg i mindre grad enn tidligere å slappe av. De jager hele tiden nye prestasjoner, spesielt knyttet til utseende og skole. Vi voksne kan oppfordre dem til å gi litt mer blaffen.

«Blant svarene som kommer fra trønderske ungdommer er det mange som rapporterer om kropps- og prestasjonspress. Svarene fra undersøkelsen overrasket selv oss som er tett på ungdom gjennom vårt humanitære arbeid.» skriver kronikkforfatteren. 

Saken oppdateres.

«Det viktigste mamma har lært meg er å gi faen. Å bry seg mindre», sa skuespiller Emma Bones (19) i sommerintervjuet i Adresseavisen 31. august i år. Emmas mor har lært henne noe veldig viktig!

De fleste av ungdommene våre har det bra, men dessverre gjelder ikke dette alle. Stadig flere sliter psykisk.

I løpet av de siste 10 årene har det vært en økning i selvrapporterte psykiske helseplager hos ungdom, særlig hos jenter. Tall fra Ungdata viser at nesten 20 prosent av trønderske ungdomsskoleelever sier de er mye plaget av ensomhet, og omtrent 1 av 10 har ikke en eneste fortrolig venn de kan lufte problemene sine med.

Les også Kari Løvendahl Mogstads gjestekommentar: Verdien av vennskap


I Trøndelag er over 1 av 10 ungdomsskoleelever mye plaget av depressive symptomer. Dette er en nasjonal trend, og den er økende. Mellom 15–20 prosent av ungdom i Norge har i dag klare symptomer på depresjon. Andelen øker fra ungdomstrinnet til videregående, ifølge statistikk fra Bufdir.

I en fersk undersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av Røde Kors, har vi snakket med ungdom og bedt de svare på hvordan de opplever hverdagen. Undersøkelsen har også spurt over 100 helsesøstre over hele landet.

Blant svarene som kommer fra trønderske ungdommer er det mange som rapporterer om kropps- og prestasjonspress. Svarene fra undersøkelsen overrasket selv oss som er tett på ungdom gjennom vårt humanitære arbeid.

I tillegg svarer 25 prosent av ungdommene at de holder problemene for seg selv. De snakker ikke med noen om det som plager dem. Derfor har jeg skrevet en oppfordring til ungdommer, voksenpersoner og politikere, med noen grep de kan ta for å sikre en bedre ungdomstid.

Les også: Trondheim kommune har laget en strategi for å styrke fellesskapet i skolen, og har rekruttert et ekspertutvalg som består av trondhjemmere fra 14 til 87 år


Kjære ungdom: Gi litt mer faen. Det er oppfordringen fra en 16 år gammel trøndersk gutt som er med i Røde Kors-undersøkelsen. Skjult i den friske, trønderske språkbruken finnes det et ærlig poeng: Ikke legg for mange tanker i ting som ikke betyr så innmari mye.

Dersom du har et ønske om å føle deg bedre, er det mest å hente gjennom å tenke over prioriteringene dine. Fikk du ikke en 6-er, 5-er eller 4-er på vitnemålet? Skitt au. Strøk du i ett eller flere fag? Skikkelig surt. Det skaper noen utfordringer, men det er ikke verdens undergang.

Er du ikke like sylslank på Instagram som venninnen din, eller har du ikke «deffet» sommerkroppen slik som resten av gutta? No stress.

Sett overkommelige krav til deg selv! Press og stress i hverdagen kan komme fra alle kanter, for eksempel sosiale medier, familie og venner. Men også deg selv. Det er helt vanlig å synes at livet er vanskelig av og til. Ja, noen ganger er livet skikkelig dritt – for oss alle. Men husk at det finnes voksne som er her for deg, uansett hvordan du føler deg. Tør å spørre om hjelp om du sliter.

Opptatt av debatt? Les også: Du skal ikke ha dårlig samvittighet for ikke å smile eller si hei til meg


Kjære voksenperson: Lytt. Alltid. Spør, selv om du ikke får svar. La barn og unge få snakke ut om ting de har på hjertet og føle at du som voksen støtter dem og er der for dem.

Hvis ungdommene ikke opplever at de har noen å snakke med om problemene sine, er det mer sannsynlig at problemene kan eskalere. Det kan gå ut over både studier, arbeidsliv og mental helse for resten av livet.

Godta også at ungdommen gjør sitt beste, selv om du ikke er fornøyd med resultatet. Alle mennesker har sine styrker og svakheter. Vis ungdommen at det både i hjemmet, på skolen, på jobb og på alle andre arenaer er lov å gjøre feil.

Det er en betydelig sammenheng mellom skolestress og depressive plager, og sammenhengen er like tydelig for både gutter og jenter. I tillegg er det en tydelig sammenheng mellom depressive plager og egen oppfatning av kroppsbilde hos ungdom i ungdomsskole og videregående skole. Sett færre forventninger til unge, de klarer fint å sette forventninger til seg selv!

Ikke fokuser på prestasjoner. Skal du gi skryt, vær spesifikk. Å være «flink» eller «pen» kan gi mer forventninger til prestasjon, enn om de får høre at du er takknemlig for noe de har gjort eller sagt.

Å få gode karakterer er ikke en prestasjon i seg selv, det er innsatsen som ligger bak som er prisverdig.

Mer debatt: Det er høst, basseluskene er i anmarsj. Da er det noe som alltid har irritert meg


Kjære politiker: Gjør det du kan for å kjempe for at ungdom har arenaer hvor de blir hørt og opplever mestring. Enten det er på skolen, i idrett, i kontakt med helsevesenet eller et lavterskeltilbud rettet mot ungdom.

Lytt til ungdommens tilbakemeldinger på det som bekymrer dem. Til deg har jeg tre helt konkrete råd basert på våre erfaringer og det ungdommene forteller oss i vår nye rapport:

1) Støtt opp om opprettelsen av gratis og nøytrale sosiale møteplasser hvor ungdom kan henge uten forventningspress og stress. Tenk langsiktig når det kommer til støtteordninger for forebyggende arbeid blant ungdom.

2) Sørg for at det finnes nok helsesøstre og andre voksenpersoner på skolene, og at ungdommen har tilgang til gode samtaletilbud. Dette er dessverre ikke tilfelle i mange kommuner i dag. Helsedirektoratets minstenorm for antall barn per helsesøster i 100 prosent stilling må følges.

3) Prioriter tiltak rettet mot familier med lavinntekt, slik at ungdom fra disse familiene får samme muligheter til å delta i samfunnet som andre ungdommer. Altfor mange faller utenfor på grunn av økonomi.


Hør våre kommentatorer snakke om Oslo-eliten, bompengekrig, regjeringens fremtid, kultursommeren og JanO.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten


Kronikkforfatteren: Marita Hoel Fossen er daglig leder i Sør-Trøndelag Røde Kors og Nord-Trøndelag Røde Kors 

Kronikkforfatteren: Marita Hoel Fossen er daglig leder i Sør-Trøndelag Røde Kors og Nord-Trøndelag Røde Kors 

På forsiden nå