Kronikk

Kjører bil uten dårlig samvittighet

Norge er et rart land når det gjelder avgifter på bil og bilbruk. Vi elsker og hater bilen på samme tid, og innretter politikken deretter.

«Med den revolusjonen i teknologi, drivstoffproduksjon og design som vi nå ser i verdens bilindustri, bør norske politikere senke avgiftsskuldrene» skriver Hilberg Ove Johansen. 

Saken oppdateres.

Vi blir av politikerne sett på som helgener hvis vi kjøre elbil, men som noen fæle, forurensende monstre hvis vi kjører bil på bensin eller diesel. Det mens vi lever i et herlig, vidstrakt land som gjør bil til et attraktivt og viktig fremkomstmiddel for folk flest.

Jeg er blant dem som kjører både elbil, bensinbil og dieselbil uten fnugg av dårlig samvittighet. Og representerer en organisasjon med 19000 bilentusiaster i alle aldre og kjønn – som gjør det samme. Og er stolt av det.

Er jeg å betrakte som en «oljeflekk» på uniformerte journalister, lobbyister og politikere? I hvert fall skapes det et inntrykk av at jeg burde ha dårlig samvittighet. De tilløp til debatt jeg opplever er i hvert fall ganske ensidige – «forurenser betaler». Begynner bilister å få nok av dette argumentet?

Les også Trygve Lundemos kommentar: Nei, det er ikke vanskelig å kjøre bil i byen


Bør vi ikke heller bejuble de stadig færre som kjører rundt i en bil som må fylle bensin eller diesel? Det er jo de som sørger for at milliardene fosser inn i statskassen og som dermed gjør det mulig å subsidiere elbiler mer enn noe annet land i verden. Og bompengene da. Det får de «fossile» betale slik at de subsidierte får slippe, og dessuten skal bompengene finansiere bymiljøtiltak som ikke bare har med å tilrettelegge for bilisten. Ikke å undres over det gryende, nye opprøret mot bompenger som vi nå opplever flere steder. Bilistene begynner å få nok.

Hvor lenge er det i utjevningens og likestillingens land mulig å opprettholde denne ekstreme forskjellsbehandlingen mellom ulike grupper bilister? Neppe lenge. De senere årene, og især under dagens regjering, er det gjennomført store endringer i avgiftene ved bilkjøp, med vridning mot CO₂-utslipp basert engangsavgift. Og det har hjulpet.

Mye av dette har min organisasjon, Amcar, initiert og støttet. Men fortsatt har vi et avgiftssystem med altfor høye kjøpsavgifter som rammer mer trafikksikre og miljøvennlige biler. Konsekvensen er at mange i stedet velger å kjøre en eldre bil med høyere utslipp og lavere sikkerhet. Det er dumt både for trafikksikkerheten og miljøet. Og det er vel slik at det ikke er kjøpet av en bil som medfører utslipp, men bruken av den?

Dersom myndighetene ønsker å redusere bilbruk er det bruk som bør beskattes, ikke bilkjøp. Men det er heller ikke noen politisk innertier etter som Norge også har noen av verdens høyeste avgifter på drivstoff og bruk av bil.

Opptatt av debatt? Les også: Bleken bør lese hva han skrev og si «omforladels»


Min drøm er at vi i Norge skal bli litt mindre moralister og mer realister når det gjelder bil og bilbruk. Amcar støtter fullt ut at det ikke skal betales engangsavgift ved kjøp av elbil. Men det er vanskelig å se avgjørende argumenter for at kjøperen av elbil skal slippe merverdiavgift og bruksavgifter. Det er en rendyrket subsidiering.

Den reservasjonsløse hyllesten til elbilen overser at også den har sine mindre gunstige sider i klima- og miljøsammenheng, ikke minst ved produksjon og senere destruksjon av enorme mengder batterier. Vannmengdene som forbrukes til å vaske ut grunnstoffene batteriene trenger, snakker vi lite om. Vann som lokalt påvirker både folks helse og evne til å dyrke mat.

Norge har begrenset kraft til å påvirke verdens bilproduksjon, skjønt vår ekstreme avgiftspolitikk har vært en eksotisk liten vekker som bilprodusentene har merket seg. Men det kan være fornuftig med en realitetsorientering og minne oss selv om at de 158000 nybilene som ble solgt i Norge i fjor utgjorde bare 0,2 prosent av bilene som ble solgt globalt.

Med en viss rett kan det derfor hevdes at norsk bilpolitikk er stormannsgalskap satt i system – et avgiftssystem. Vi overser at det er de sterke internasjonale føringene og trendene som avgjør hvor de store bilprodusentene setter inn sine hundrevis av milliarder for å utvikle ny bilteknologi som gir oss økt sikkerhet og bedre miljø.

Det skjer nå en dramatisk utvikling på alle plattformer; el, hydrogen og tradisjonelle drivstoff. Biler med bensin- og dieselmotorer bruker mye mindre drivstoff nå enn for noen år siden, og nye Fame-drivstoffer kan redusere CO₂-utslippene fra en dieselbil med 50-95%.

Mer debatt: Det er trist å lese om ulykken, men jeg har gode nyheter: Livet ditt er ikke ødelagt


Så utskifting av en tilårskommen norsk bilpark er et av de beste tiltakene for en mer trafikksikker og miljøvennlig bilpark i vårt land. Det beste virkemidlet for å oppnå dette er å skrote dagens engangsavgift, eller omgjøre den til en fast, lav stykkavgift kombinert med CO₂-avgifter og bruksavgifter som gjelder alle biler. En avgiftskalddusj til dem som kjører «fossilbiler», nye metoder for å måle utslipp på kjøretøy – kalt WLTP – ble akkurat utsatt til 2020. Fiffig, når man ikke finner nye klimagasser å beskatte, så finner man opp nye målemetoder. Fin måte å få inn mer avgifter på fra dem som allerede betaler en masse. Og dette til tross for at vi i Norge fanger opp og beskatter det faktiske forbruket og forurensningen gjennom veibruks- og CO₂-avgiften i hver eneste dråpe drivstoff vi selger.

Med den revolusjonen i teknologi, drivstoffproduksjon og design som vi nå ser i verdens bilindustri, bør norske politikere senke avgiftsskuldrene.

Og vi bilister trenger ikke lenger ha dårlig samvittighet om vi setter oss bak rattet og trykker inn gassen på vår tilårskomne bil.

Nå går verden likevel sin gang. Uten at Norge lenger trengs for å frelse den. Og vi bilentusiaster kan omsider få syndenes forlatelse.


Hør våre kommentatorer snakke om at ordfører Rita Ottervik (Ap) går for fire nye år, NTNU får kritikk for ny reklamekampanje, regionreformen er i trøbbel og mange er redde for å krysse gata for å komme seg på de nye metrobussene.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten


På forsiden nå