Kronikk

Takk for utfordringen, Bovim

Med strengt blikk ser rektor for NTNU, Gunnar Bovim på oss fra en helsides annonse med teksten: «Challenge this man.» Det er en utfordring vi gjerne tar.

Sannheter: Gunnar Bovim ber oss utfordre vedtatte sannheter, også når de kommer fra rektor. Hva med sannheter som rektor selv har skapt, spør kronikkforfatterne.   Foto: Utsnitt av faksimile fra NTNU kampanje.

Gunnar Bovim ber oss utfordre vedtatte sannheter, også når de kommer fra rektor. Hva med sannheter som rektor selv har skapt? Som at dette er en god idé: å flytte ansvaret for opplæring av kommende psykologer fra universitetet, som har lang erfaring og pedagogisk kompetanse, til et travelt helsevesen med til dels svært syke pasienter. Det er flere årsaker til at det faktisk ikke er sant at dette er en god idé, Bovim. La oss utfordre deg. Vi starter med det juridiske. Du og din administrasjon ga utredningsfirmaet PwC i oppdrag å se på den juridiske siden av å følge din «sannhet». PwC er klare på disse to punktene: Dagens drift, der NTNU har ansvaret for terapiopplæringen, er forsvarlig. En flytting til psykiatrien vil føre til redusert utdanningskvalitet. At konstituert direktør ved St. Olav i et tilsvar sier at utredningen ikke gir et riktig bilde, veier ikke opp for dette. Ut fra det vi kan lese, har PwC gjort en grundig gjennomgang av lovverket. Vi oppfordrer deg til å ta det på alvor selv om du ikke liker konklusjonen.