Kronikk

Visjonen om en felles innbyggerjournal brast

Storting og regjering vedtok i 2012 at Norge skulle få en felles journal for sykehusene og for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Midt-Norge bør forsøke å unngå de samme feilene som ble begått i Danmark under innføring av «Sundhedsplatformen» skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra akutten ved St. Olavs hospital.  Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen

I Midt-Norge ble det satt i gang et arbeid med å utrede Helseplattformen, en felles løsning for sykehus, kommuner og private avtalespesialister. Arbeidet med kravspesifikasjoner og utredninger har vært omfattende, og har involvert 50 til 70 personer fra egne rekker og innleide konsulenter over mange år.