Kronikk

PST venter økt etterretningsvirksomhet under øvelsen

Øvelsen Trident Juncture 2018 vil i større og større grad bli merkbar for innbyggerne og trafikantene i fylket. Det krever ekstra varsomhet blant sivilbefolkningen.

Politiet ber sivilbefolkningen ta hensyn til militærøvelsen, spesielt der det er kolonne, som her ved Leistad i retning Trondheim. 

Saken oppdateres.

Politiets hovedoppgave i denne forbindelse er å håndtere konsekvensene av at 50000 soldater fra ca. 30 land og 10000 kjøretøy skal øve i Norge over flere uker. Sammen med Forsvaret, og mange andre samfunnsaktører, har politiet over lengre tid planlagt egne oppdrag og hvordan disse skal løses. Målsettingen er at dette arbeidet skal bidra til å forebygge uønskede hendelser. Den sivile støtten til nasjonale og allierte styrker vil være avgjørende for at deltakerne skal få et godt utbytte av øvelsen,

LES OGSÅ: Amerikansk soldat ble forfulgt av drone i Stjørdal

Trident Juncture 2018 er en øvelse for veldig mange. For oss andre er ikke dette en øvelse, men går inn i vårt samfunnsoppdrag slik vi løser det til vanlig. I dette oppdraget ligger det blant annet å koordinere den totale beredskapen, sikre god kommunikasjonsflyt og være til stede på rett sted til rett tid. Et godt samarbeidet med blant annet HV-12, Fylkesmannen, St. Olav, Statens vegvesen, Trondheim havn, Tollvesen og Sivilforsvaret, gjør at dette arbeidet er på rett spor, hvor forebygging har hatt størst fokus.

 

Skal vi som samfunn lykkes, er det likevel ikke nok at disse funksjonene har snakket sammen i forkant. God beredskap og løsninger på hendelser som oppstår er viktig, men suksessen ligger i alle de beslutninger du som trafikant og samfunnsborger treffer i hverdagen. Derfor er vi avhengige av at den enkelte person vet hva man skal gjøre. Hvor kjører de militære kolonnene, hva gjør jeg dersom jeg innhenter en slik kolonne langs veien, hvem kontakter jeg dersom jeg ser noe mistenkelig?

LES OGSÅ: Snart ligger det 16 marinefartøy i Trondheim havn

Politiet kan med varierende grad av sannsynlighet si noe om faren for trafikale utfordringer, ulykker og kriminalitet knyttet til øvelsen. Størst er faren for utfordringer i trafikken. Vi har allerede hatt noen trafikkuhell, som heldigvis kun har gitt materielle skader. Vi ber alle bilister, som møter på militære kolonner eller kjører i øvingsområdet, om å vise hensyn og ta seg god tid. Sivile bilister skal ikke bryte inn i en kolonne med militære kjøretøy.

Under øvelsen kommer bilister til fylket som ikke er vant med utfordrende kjøreforhold. Snøen har meldt sin ankomst flere plasser allerede, og skaper et potensial for ulykker. Her ligger det også et ansvar for oss som er vant til slike forhold. Vi må kunne gi tilstrekkelig rom og tid til de som ikke har det samme erfaringsgrunnlaget. Det er mange av oss som husker hvordan det var å kjøre på vinterføre for første gang.

LES OGSÅ: Rundt 10 000 utenlandske kjøretøy må desinfiseres i forkant av Trident Juncture

Politiet vil prioritere sin tilstedeværelse på de veiene som skal brukes i øvelsen i tiden fremover. Vi ønsker å være synlige for å forebygge, men også kunne gripe inn der det er behov. La oss sammen bidra til at antall trafikkuhell i Trident Juncture 2018 blir så lavt som mulig, og at vi unngår personskader.

PST har sagt at det er ventet økt etterretningsvirksomhet i Norge i løpet av høsten. Dette gjelder også i Trøndelag, og mot den aktiviteten som foregår i øvelsen. I trusselvurderingen blir det pekt på at flere lands etterretningstjenester har interesser innenfor den aktiviteten som Trident Juncture 2018 har, og vil kunne utføre handlinger til skade for våre interesser.

LES OGSÅ: Sivil sjåfør mistet førerkortet etter å ha kjørt forbi militært kjøretøy

Hvordan skal så den enkelte borger forholde seg til dette? Hovedregelen her er ikke annerledes fra hva vi er vant med – ser du noe mistenkelig eller unormal oppførsel så bør dette meldes til politiet. Politiet vil sørge for at den informasjon som kommer inn, blir håndtert, sammenstilt og vurdert ut fra et større bilde. Kontaktpunktene til politiet er de vanlige telefonnumrene, 112 dersom liv og helse er i fare, 02800 ved alle andre henvendelser.

Politiet skal bidra til å opplyse befolkningen i de kanaler vi bruker til vanlig. Både gjennom mediene og bruk av Twitter, vil vi komme med informasjon om ulykker, trafikkinformasjon og andre hendelser under øvelsen som er merkbar for befolkningen. Vi viser også til den informasjon som Forsvaret gir på forsvaret.no og Statens vegvesen på sine sider.

Våre egne og allierte styrker skal komme seg trygt frem til øvingsområde, få et godt utbytte av øvelsen, og komme seg trygt tilbake. Dette skal vi alle bidra til, gjennom godt samarbeid, god informasjon og god trøndersk gjestfrihet.

Hør våre kommentatorer snakke om - Jeg har stukket fingeren og tåa inn i et vepsebol

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten


På forsiden nå