Kronikk

Hjemmefødsler er ikke risikofritt

Fødsler går heldigvis stort sett bra for både mor og barn, men noen ganger kan alvorlige komplikasjoner inntreffe. Det å planlegge fødselen hjemme er å utsette seg selv og det nyfødte barnet for unødvendig risiko.

Hjemmefødseler går ofte veldig bra, kronikkforfatteren mener slike fødsler ikke er uten en viss risiko.  Foto: NTB / Scanpix

I Uke-adressa lørdag 6. oktober kunne vi få et nært innblikk i fødselsopplevelsen til en vellykket hjemmefødsel på Skaun. Selv om det er all grunn til å gratulere familien med denne fantastiske begivenheten er det dessverre liten grunn til å gratulere Adresseavisen med en balansert reportasje om denne problemstillingen. Mange kvinner ønsker det som beskrives som en «naturlig» fødsel, ofte innebærende at man i fødselsprosessen tar aktivt avstand fra ethvert hjelpemiddel som ikke er nødvendig for å gjennomføre fødselen (f.eks smertestillende). Problemet er imidlertid at mange samtidig også velger å aktivt ta avstand til sykehuset, ved å gjennomføre en planlagt hjemmefødsel, Noen ganger kanskje basert på en holdning om at dette er det mest naturlige. Dette godt hjulpet frem av jordmødre som har valgt hjemmefødsler som en karrierevei, enten som egen næringsvirksomhet eller som del av det offentlige helsetilbudet. Det blir høyst problematisk i artikkelen når jordmødre som har egeninteresse av flere hjemmefødsler får uttale seg fritt uten at dette balanseres.