Kronikk

Hjemmefødsler er ikke risikofritt

Fødsler går heldigvis stort sett bra for både mor og barn, men noen ganger kan alvorlige komplikasjoner inntreffe. Det å planlegge fødselen hjemme er å utsette seg selv og det nyfødte barnet for unødvendig risiko.

Hjemmefødseler går ofte veldig bra, kronikkforfatteren mener slike fødsler ikke er uten en viss risiko.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

I Uke-adressa lørdag 6. oktober kunne vi få et nært innblikk i fødselsopplevelsen til en vellykket hjemmefødsel på Skaun. Selv om det er all grunn til å gratulere familien med denne fantastiske begivenheten er det dessverre liten grunn til å gratulere Adresseavisen med en balansert reportasje om denne problemstillingen. Mange kvinner ønsker det som beskrives som en «naturlig» fødsel, ofte innebærende at man i fødselsprosessen tar aktivt avstand fra ethvert hjelpemiddel som ikke er nødvendig for å gjennomføre fødselen (f.eks smertestillende). Problemet er imidlertid at mange samtidig også velger å aktivt ta avstand til sykehuset, ved å gjennomføre en planlagt hjemmefødsel, Noen ganger kanskje basert på en holdning om at dette er det mest naturlige. Dette godt hjulpet frem av jordmødre som har valgt hjemmefødsler som en karrierevei, enten som egen næringsvirksomhet eller som del av det offentlige helsetilbudet. Det blir høyst problematisk i artikkelen når jordmødre som har egeninteresse av flere hjemmefødsler får uttale seg fritt uten at dette balanseres.

LES OGSÅ: - En hjemmefødsel er ingen risikosport

Et vanlig argument for hjemmefødsler er at dette er «like trygt» som fødsel på et sykehus. Premisset er derfor at kvinnen kan slippe reisevei, og få alle andre fordeler ved en fødsel i hjemmet uten ekstra risiko. Men er det egentlig slik? Hjemmefødsler skiller seg prinsipielt fra andre «naturlige» fødsler (på sykehus) ved at risikoen fordeles på flere enn bare mor. Først og fremst det nyfødte barnet dersom en komplikasjon tilkommer under fødselen. For eksempel at barnet ikke puster tilstrekkelig når det kommer ut grunnet dårlig blodforsyning til livmoren (fødselsasfyksi). Dette kritisk syke barnet må da gjenopplives under betydelig dårligere omstendigheter enn ved et sykehus, ofte ved at jordmor/jordmødre må håndtere både en kritisk syk nyfødt og en mor som akkurat har født.

  Foto: Trond Nordseth

 

Som de fleste andre anestesileger som har tatt sin tørn med vakter opp mot en fødeavdeling har jeg sett nok eksempler på fødsler som på kort varsel går galt og hvor barnet må hentes ut i hui og hast på en operasjonsstue fordi det er dårlig blodsirkulasjon til fosteret. Barnet kommer ut, puster dårlig og må gjenopplives før det trilles til stabilisering eller respiratorbehandling på en nyfødt intensivavdeling. Eller at mor får store blødninger etter fødselen som må opereres. Slike hendelser skjer flere ganger ukentlig ved alle større norske sykehus, selv om risikoen for at dette skal skje for den enkelte fødende heldigvis er lav.

LES OGSÅ: Før i tida fikk moren i alle fall én natts søvn etter fødsel.

En forskningsstudie publisert i 2011 analyserte kombinerte data fra 12 studier som hadde sammenliknet fødsel i sykehus med hjemmefødsel (metaanalyse). Forskerne fant dobbelt så mange nyfødtdødsfall hos de som fødte hjemme. En studie fra Oregon i USA med cirka 80 00 fødsler totalt var det også her dobbelt så høy nyfødtdødelighet i den planlagte hjemmefødsel gruppen sammenliknet med de som fødte ved sykehus. Selv om det absolutte antallet dødsfall heldigvis er lavt i disse studiene, og organisering av helsetjenesten annerledes, er det altså holdepunkter for at det kan være øket risiko for død eller skader hos barnet sammenliknet med fødsel i sykehus. Er denne risikoen akseptabel? Vi godtar ellers ikke i samfunnet at barn utsettes for unødvendig risiko for å dø eller få alvorlige skader mot at en eller flere voksenpersoner skal få oppfylt sine ønsker i en gitt situasjon.

Hjemmefødsler kan derfor sees på som en kalkulert risikosituasjon hvor mors behov for en gitt fødeopplevelse settes foran risikoen for at en kritisk syk nyfødt må gjenopplives under dårlige forhold, eller at mor selv utsettes for unødvendig risiko hvis en komplikasjon oppstår. Informasjon om hjemmefødsler bør derfor være mer balansert enn det som gis i artikkelen. Problemet med informasjon til mor er problematisert av andre. En nylig redegjørelse om hjemmefødsler fra Statens Helsetilsyn publisert i Tidsskrift for Den Norske Legeforening (2017, utgave 12/13) fremgår det at: «Flere tilsynssaker har vist at informasjonen som ble gitt før, under og etter en hjemmefødsel, har vært mangelfull og derved utilstrekkelig for å kunne foreta et informert valg. Det ble ikke alltid gitt adekvat informasjon om det samlede føde- og barseltilbudet som var tilgjengelig for kvinnen.

LES OGSÅ: Bekymrer seg for fødende ved St. Olav

Under fødsel har informasjonen ofte vært mangelfull om funn og anbefalinger når fødselen avvek fra det normale.. Vi har i flere av våre tilsynssaker vurdert at det har forekommet klare avvik fra god praksis både i den seleksjonen som ble gjort før fødsel, men også underveis i fødselsforløpet. Avvikene fra god praksis har vært av en slik grad at vi har vurdert helsehjelpen som uforsvarlig».

Ved økt antall hjemmefødsler, øker også antallet fødende som må flyttes til sykehus med ambulanse eller luftambulanse, hvis slike komplikasjoner skjer i hjemme. Dette kan redusere det akuttmedisinske tilbudet til andre som kan bli syke eller skadd. Hjemmefødsler handler derfor ikke bare om mors ønsker i forhold til hvordan fødselen skal være. Selv om det er angitt «lav risiko» med hjemmefødsler er ingen fødsel risikofri. Selv om sannsynligheten for komplikasjon kan være lav så vil konsekvensene kunne være svært alvorlige ved en fødselskomplikasjon langt fra sykehus. Risiko betegnes ofte sannsynlighet ganger konsekvens, så bruk av begrepet «lav risiko» kan debatteres her. Det er derfor ikke urimelig å mene at ingen bør gjennomgå en planlagt fødsel uten at det er en gynekolog, anestesilege, barnelege og operasjonsstue tilgjengelig på svært kort varsel.

Hør våre kommentatorer snakke om - Sladder har blitt en del av politikken

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten


På forsiden nå