Kronikk

Trondheim trenger 70+

Økt kunnskap er avgjørende for bedre helse til eldre.

Laila Risan (79) synes det er positivt at det nå skal forskes på de eldres helsetilstand. Hun skal stille opp. Her får hun konstatert at tre cm er forsvunnet på lengden siden ungdomsårene. Til venstre prosjektkoordinator Hege Butli.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Den 29. oktober går startskuddet for en viktig helseundersøkelse i Trondheim. Fram til mai neste år kan 4500 trondhjemmere fra 70 år og eldre delta i en helseundersøkelse,som er unik i Norge og en av de største i verden. Bedre helse til framtidige eldre er målet, og prosjektet utføres i et banebrytende samarbeid mellom HUNT/NTNU, Aldring og helse og Trondheim kommune.