Kronikk

Lobbyregister skal ikke hindre lobbyisme

For ett år siden vedtok bystyret i Trondheim mitt forslag om å opprette lobbyregister. Nå har rådmannen laget forslag til regelverk, og tirsdag var det høring i finans- og næringskomiteen.

Venstres Erling Moe har jobbet for at Trondheim får et nasjonalt lobbyregister. Det betyr ikke at nærings- og organisasjonsinteresser må slutte å snakke med politikere, skriver Moe.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Trondheim er den første kommunen som innfører et lobbyregister. Jeg er sikker på at mange vil følge etter. Åpenhet og innsyn i den politiske prosessen er avgjørende for tilliten til folkevalgte organer. Fortsatt skal folk flest kunne snakke med oss når som helst uten å registreres. Når det er bevisst påvirkning til egen fordel skal det registreres.

LES OGSÅ: Blanke ark for en ny kommune

Adresseavisen har avdekket en ukultur i Trondheim, knyttet til behandling av ulike tomtesaker. Sentrale personer i Arbeiderpartiet var involvert i dette. Disse sakene viser at man ikke både kan være profesjonell lobbyist og folkevalgt. Velgerne må vite om vi som representanter avgir stemme for velgerne, eller for sterke næringsinteresser.

Erling Moe (V). 

 

Et lobbyregister vil gi transparens. Det er svært viktig at prosessen bak politiske vedtak kan ettergås. Offentligheten må ha mulighet til å vite hvilke interesser som har vært påvirkere. For påvirkere og politikere er dette en fordel. Det skaper mindre mistanke om gråsoner og korrupsjon.

LES OGSÅ: - Spørsmålet jeg stilte meg var om jeg har kraft nok til å rydde opp i dette

I den amerikanske kongressen er det strenge regler for lobbyister, fordi så mange og sterke lobbygrupper jobber knallhardt mot politikere. Også i Trondheim fatter vi som er i folkevalgte organer beslutninger som har store konsekvenser, også av økonomisk art. Gjennomsiktighet i den politiske prosessen skaper tillit, og i et demokrati er tillit en bærebjelke.

Et lobbyregister skal ikke gjøre det vanskeligere for velgere å ta kontakt med politikere. Som politikere mottar vi daglig henvendelser fra borgere. Vi har en svært viktig ombudsrolle. Folk skal fortsatt kunne snakke med oss i skiløypa, på kafé, ringe oss, stoppe oss på gata. Som politikere skal vi være tilgjengelige. Rådmannens forslag til reglement for lobbyregisteret avgrenser godt mellom påvirkning og vanlige samtaler med velgere.

LES OGSÅ: - Ordfører har ikke tatt ansvar

Forskjellen på å snakke med en politiker og å drive lobbyvirksomhet er når noen; «..tar en rolle for noen med den hensikt å påvirke politiske prosesser». Vi som er i bygningsrådet i Trondheim er stadig utsatt for lobbyvirksomhet. Vi avgjør saker med store næringsinteresser involvert.

I siste bygningsråd vedtok vi å tillate Obs Bygg å flytte fra Lade til Tunga. I denne prosessen har Coop, som eier Obs, hatt flere møter med den enkelte representant i bygningsrådet. Rådmannen innstilte på å avvise planene, men Coop vant fram i bygningsrådet. Derfor var møtene veldig viktige for Coop, og jeg regner med at Coop ville bedt om møtene selv om de hadde blitt registrert. Hvis det en gang i framtida reises tvil om hvordan dette vedtaket ble til, er det en fordel for både Coop og politikerne om møtene er dokumentert.

LES OGSÅ: - Bør diskutere om eiendomsutviklere kan sitte i kommunestyrer

Mange utbyggere ringer eller møter oss som representanter i forbindelse med saker vi har til behandling. Det skulle bare mangle, og det er flott. Jeg mener det er fordel at kontakt som skal påvirke våre beslutninger er kjent for offentligheten. Det er bra både for meg som politiker og for dem som vil påvirke oss.

Påvirkning av politikere har skjedd så lenge det har vært politikk og demokrati, to ord som stammer fra gresk. Allerede da grekerne oppfant vårt politiske system ble det gjennomført tiltak som skulle sikre politikernes og domstolenes uavhengighet.

Både politikere og domstoler forvalter store samfunnsinteresser, og uavhengighet og upartiskhet er essensielt. (Betegnelsen «lobbyisme» stammer fra England: De som ønsket å påvirke politikere møtte dem i Underhusets lobby).

Det er legitimt at nærings- og organisasjonsinteresser forsøker å påvirke politikere. For oss politikere gir det økt kunnskap. Dette gjør oss i stand til å fatte bedre beslutninger. Men velgerne må ha tillit til at vår stemmegivning skjer på vegne av dem, og ikke på vegne av andre interesser.

LES OGSÅ: Stemmer teller, sakene avgjør

Jeg stemte ikke for Coops planer om å flytte Obs Bygg til Tunga fordi det er god butikk for Coop, men fordi et byggvarehus passer bedre der enn på Lade. Det er samfunnsinteressene som avgjør politikernes stemmegivning i folkevalgte organer. Derfor skader det heller ikke at informasjonen om slike møter er tilgjengelig i et lobbyregister.

Rådmannens forslag til retningslinjer for lobbyregisteret innebærer at vi politikere skal registrere noen enkle opplysninger. For dem som vil påvirke våre beslutninger vil det også være betryggende. Spesielt med tanke på de siste årenes avsløringer. Det er flott at Trondheim bystyre nå legger vekt på enda større gjennomsiktighet i den politiske prosessen.

Hør våre kommentatorer snakke om - Jeg trodde KrF var mer konfliktsky enn det vi ser nå

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Jeg trodde KrF var mer konfliktsky enn det vi ser nå


På forsiden nå