Kronikk

Lobbyregister skal ikke hindre lobbyisme

For ett år siden vedtok bystyret i Trondheim mitt forslag om å opprette lobbyregister. Nå har rådmannen laget forslag til regelverk, og tirsdag var det høring i finans- og næringskomiteen.

Venstres Erling Moe har jobbet for at Trondheim får et nasjonalt lobbyregister. Det betyr ikke at nærings- og organisasjonsinteresser må slutte å snakke med politikere, skriver Moe.  Foto: Christine Schefte

Trondheim er den første kommunen som innfører et lobbyregister. Jeg er sikker på at mange vil følge etter. Åpenhet og innsyn i den politiske prosessen er avgjørende for tilliten til folkevalgte organer. Fortsatt skal folk flest kunne snakke med oss når som helst uten å registreres. Når det er bevisst påvirkning til egen fordel skal det registreres.