Kronikk

Trondheims nye kommunesykepleier kan bli en nasjonal hit

2019 blir Trondheim arena for en nyvinning som kan få nasjonale konsekvenser. Kan kommunesykepleier bli en hit?

Torbjørn Solberg, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune har tro på at nyvinningen om en egen kommunesykepleier i Trondheim vil bedre rekrutteringen. Sykepleier Carmen Hjemås har flere ganger opplevd å være eneste sykepleier på jobb med ansvar for 64 pleietrengende eldre.  Foto: Vegard Eggen

Norske kommuner sliter med å sikre sykepleiere kompetanse sterk nok til å ivareta en stadig mer avansert kommunehelsetjeneste. Trondheim har færrest sykepleierårsverk sammenligna med antall innbyggere i større norske byer. Det er den såkalte ASSS-statistikken mellom kommuner som viser dette (Oslo unntatt). Hvilken forskjell kan så en overordna koordinerende og fagrådgivende kommunesykepleier utgjøre?