Kronikk

Trondheims nye kommunesykepleier kan bli en nasjonal hit

2019 blir Trondheim arena for en nyvinning som kan få nasjonale konsekvenser. Kan kommunesykepleier bli en hit?

Torbjørn Solberg, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune har tro på at nyvinningen om en egen kommunesykepleier i Trondheim vil bedre rekrutteringen. Sykepleier Carmen Hjemås har flere ganger opplevd å være eneste sykepleier på jobb med ansvar for 64 pleietrengende eldre. 

Saken oppdateres.

Norske kommuner sliter med å sikre sykepleiere kompetanse sterk nok til å ivareta en stadig mer avansert kommunehelsetjeneste. Trondheim har færrest sykepleierårsverk sammenligna med antall innbyggere i større norske byer. Det er den såkalte ASSS-statistikken mellom kommuner som viser dette (Oslo unntatt). Hvilken forskjell kan så en overordna koordinerende og fagrådgivende kommunesykepleier utgjøre?

LES OGSÅ: Nå får også guttene sin egen dag på NTNU

«Vi holder oss med flere kommuneleger, det er også lovpålagt. Likevel er det et opplagt behov for å styrke sykepleiefaget i våre tjenester, og denne stillinga kan bidra til en bedre ressursutnyttelse», mener byens ordfører. Jeg er enig. Rita Ottervik setter ord på det som sentrum-venstrepartiene samlet foreslår i sitt budsjett for 2019: Tydeligere fokus på faglig ressursbruk. Et samla bystyre har over lengre tid etterlyst en satsing på rekruttering og økt sykepleierkompetanse i kommunen, og nå får vi det hele i en flunkende ny innpakning.

Torbjørn Solberg 

 

«Rekruttering og kompetanseutvikling, én million kroner», er overskriften i budsjettforslaget som altså er et tillegg til rådmannens forslag for kommunal pengebruk i 2019. Videre går teksten slik: «Trondheim kommune skal framstå som en attraktiv arbeidsplass, og har i likhet med de øvrige storbykommuner utfordringer med å beholde og rekruttere sykepleiere og vernepleiere. Sentrum-venstrepartiene vil derfor etablere en stilling som kommunesykepleier som skal ha det overordnede ansvaret for kvaliteten og kvalitetsutviklingen for det sykepleierfaglige arbeidet i kommunen. Andre tiltak det skal arbeides med er kompetanseutvikling samt tydeliggjøring av arbeidsoppgavene – rett kompetanse på riktig sted».

LES OGSÅ: Kvinnedominerte studier kan få kjønnspoeng.

Dette er i mine øyne vesentlig av minst to grunner: Faglig rekrutteringsfokus og konkurransedyktig lønn. Rekrutteringsarbeid for sykepleiere plasseres nå endelig som en byomfattende oppgave med en faglig forankring. Norsk Sykepleierforbunds tillitsvalgte vet at sykepleiere gjerne rekrutteres bedre i flokk, med lønn en kan leve av og med en jobb som gir faglige utviklingsmuligheter. Videre ser vi at kommunalt ansatte sykepleiere sakker akterut i lønn sammenligna med kolleger ved sykehus.

Det tør være kjent at veien er kort til storesøster St. Olavs hospital på Øya, men vi i primærhelsetjenesten ønsker primært å være der vi er. Av faglige årsaker, vi synes at den multisyke pasienten med ulike diagnoser er utfordrende. Kronikeren som holder seg selvgående med faglig støtte og veiledning. Rådgivende virksomhet som helsesykepleiere daglig bidrar med. Den sammensatte virksomheten i helsevesenet som finner sted i folks egne hjem.

Vi tar pulsen på livet der folk bor, derfor vil vi gjerne fortsette med det. Men ikke til enhver pris. Manglende faglige treffpunkt, manglende faglige karriereveier, og lønn som ikke er konkurransedyktig verken med nabokommuner eller sykehus er problemene. Dette krever innsyn, forståelse og felles innsats. Det kan en kommunesykepleier faktisk bidra med.

LES OGSÅ: Mens politikerne fester for millioner, må sykepleiere betale sitt eget julebord

Nye tider krever omstilling. Omstilling fordrer at vi ser på dagens samfunnsroller med kritiske blikk. Innen helsetjenesten er sykepleiere et lim som behøver økt fokus. Trondheim kommunes nye kommunesykepleier kan derfor bli en nasjonal hit. Det finnes en rekke historier om dyktige fagpersoner, sykepleiere, som slutter i yrket grunnet kombinasjonen arbeidspress og manglende mulighet til et eget sosialt liv. Retten til åtte timers egen søvn er under stort press for turnusarbeideren. Slikt skremmer, og hindrer yrkesutøvers egen livskvalitet.

Norsk Sykepleierforbund har videre vist til at 1 av 5 sykepleiere slutter i yrket i løpet av de første ti årene. 20 prosent svinn av en nasjonal mangelvare grunnet manglende verdsetting, er elendig samfunnsøkonomisk styring. Ressursene er knappe, og må benyttes bedre. Kommunesykepleier kan være en klok vei framover. Trondheim leder an.

Fortsettelse følger.

Hør våre kommentatorer snakke om: Bråk og forsoning i Venstre, nye og gamle ordførere, kulturen i tall og årets nyord

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter


 
På forsiden nå