Kronikk

Klimadugnaden – slik bidrar vi i NTNU

I kjølvannet av FNs klimapanels siste rapport, har debatten gått høyt om hva vi på samfunns- og individnivå kan gjøre for å unngå mer enn 1,5 graders global oppvarming. Hvordan kan kunnskapsmiljøene svare på denne utfordringen?

«Over halvparten av NTNUs klimafotavtrykk er knyttet til drift av bygg og innkjøp av tjenester, materiell og utstyr» skriver kronikkforfatterne.  Foto: Adresseavisen, Christine Schefte

For å svare på klimatrusselen og sette oss på sporet av en bedre framtid, har FN laget et veikart som forplikter aktører på alle nivå i samfunnet. FNs bærekraftsmål står sentralt i NTNUs nye strategi, og vi har forpliktet oss til å bidra aktivt til omstilling i samfunnet – også kalt det grønne skiftet.