Kronikk

Kan bli verdensledende med trøndersk teknologi

Med det nye forskningssenteret for lavutslippsteknologi, som skal etableres i Trondheim, forsterker regjeringen innsatsen for å redusere utslippene fra norsk sokkel.

James Dawson, EPT NTNU sammen med olje-og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Sintef og NTNU vant over Bergen og Christian Michelsen Research i kampen om nytt forskningssenter. Nå blir Trondheim hovedstad for lavutslippsteknologi i oljebransjen.  Foto: Mariann Dybdahl

Olje og gass er motoren i norsk økonomi og vår mest kompetansetunge næring. Teknologi og forskning har spilt en avgjørende rolle siden begynnelsen. Slik vil det også være når de neste kapitlene i dette eventyret skal skrives.