Kronikk

En løsning for de uløste utfordringene i barnehagen

Behovet for nok bemanning er fortsatt den største utfordringen i barnehagen, også etter innføringen av en bemanningsnorm.

Kronikkforfatterne vil ha tettere bemanning i de delene av dagen hvor det er mest sårbart på grunn av mange aktiviteter. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Terje Svaan

I barnehagen ønsker vi nok hender og fang til å ta vare på alle de flotte barna som går der. At det kom en bemanningsnorm høsten 2018 som sier at det skal være maks 3 barn under 3 år og maks 6 barn over 3 år per voksen i barnehagen, var betimelig og kjærkomment.