Kronikk

Merkur skal sikre folk i distrikta en nærbutikk

Merkur-programmet for utvikling av distriktsbutikker har blitt et viktig verktøy i distriktspolitikken.

Nærbutikken er viktig for lokalsamfunnet, og Merkur-programmet skal bidra til at folk i distriktene får en butikk i sitt lokalmiljø. Her fra J.A.Sannen landhandel i Hasselvika. 

Saken oppdateres.

I fjor ble budsjettet for Merkur-programmet økt med 10 millioner, etter vedtak i Stortinget. Nå har KrF og regjeringspartiene blitt enige om en økning på ytterligere 10 millioner.

LES OGSÅ: Gir 15 millioner til nærbutikkene

Hvorfor har småbutikkprogrammet Merkur blitt budsjettvinner to år på rad? Forklaringen må være at politikerne ser at dette er et utviklingsprogram som fungerer. Når du bruker noen kroner på en utsatt lokalbutikk, så er det en investering i framtida til et helt lokalsamfunn. Og du får god avkastning, selv med små beløp.

Helge Schei 

 

Helge Schei 

Merkur-programmet er et kompetanseprogram for butikker i Distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til en nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkene skal få tilleggstjenester som øker lønnsomheten og gir innbyggerne i lokalsamfunnet bedre tjenester. Programmet som er eid av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, gir også viktig støtte til lokalbutikker som må investere for å kunne utvikle seg.

580 nærbutikker og 50 bokhandler deltar i Merkur-programmet. 10 konsulenter fordelt utover hele landet hjelper kjøpmennene med å utvikle butikken, i nært samspill med bygda.

LES OGSÅ: Coop Midt-Norge? Nei takk!

Dei fleste små butikker slit med svak lønnsomhet. Butikkene er derfor avhengig av noe støtte fra storsamfunnet, for den funksjonen de har som infrastruktur – på lik linje med skoler og barnehager.

Nærbutikken er avgjørende for at folk skal bu og trives på bygda. Uten tilgang på en nærliggende dagligvarebutikk med god kvalitet, er det vanskelig å få ny bosetting i Distrikts-Norge.

Butikken spiller også en viktig rolle som møteplass i bygda. De fleste butikker har en kaffikrok der bygdefolk kan møtes. Utvikling av butikken som sosial arena er et viktig satsingsområde.

LES OGSÅ: «Du kan da handle i nærbutikken, for dit er det ikke så langt å gå»

Lokalbutikken i distrikta er i ferd med å bli bygdenes servicesenter, med post, tipping, apotekvarer, lokal mat, kommunal informasjon, salg av drivstoff, turistformidling mm. Slike tilleggstjenester gir butikken flere bein å stå på. Samtidig får både tilreisende og folk på bygda et bedre tilbud.

Merkur-programmet var tenkt som et kortvarig prosjekt, då det ble etablert i 1995. Men erfaringene med å bruke butikkutvikling som metode for bygdeutvikling, har vært så gode at Merkur har blitt til et langsiktig statlig program. Stortingsmelding 19 «Bærekraftige byer og sterke distrikt» (2017) slår fast at Merkur har oppnådd gode resultat.

Stortingsmelding 9 «Handelsnæringen» (2018) signaliserer at regjeringa vil utvikle Merkur-programmet videre for å sikre gode tjenester for innbyggere, lokalt næringsliv og tilreisende.

LES OGSÅ: Netthandelen endrer våre byer

Da Hagen-utvalget foreslo å flytte oppgaven som støttespiller for distriktsbutikkene fra stat til fylke, ble forslaget møtt av en storm av protester. Over 50 nærbutikker og 12 distriktskommuner engasjerte seg i høringen. Flere butikker ga uttrykk for at lokalbutikken ikke ville ha eksistert dersom den ikke hadde fått hjelp og støtte fra Merkur. Det ble også pekt på den rolla som distriktsbutikkene spiller for reiseliv og annet næringsliv i distrikta.

Kommunalminister Monica Mæland har senere gjort det klart at Merkur skal holde fram som et statlig verktøy i distriktspolitikken:

«Merkur er et godt distriktspolitisk program som virker. Uten et grunnleggende tjenestetilbud – som dagligvarer - stopper de minste lokalsamfunna. Derfor viderefører vi og styrker de treffsikre ordningene som Merkur-programmet har», uttalte Monica Mæland då departementet presenterte statsbudsjettet for 2019.

Merkur-programmet har i dag bred støtte i Stortinget og står sterkere enn noen gong før. Politikere fra alle parti ser at lokalbutikken fungerer som et nav i lokalsamfunnet. Når skolen blir nedlagt, er nærbutikken siste skanse i kampen for et levende bygdesamfunn. Uten butikk dør bygda.

I 2019 vil Merkur ha et budsjett på knapt 60 millioner kroner, dersom Stortinget slutter seg til den siste budsjettavtalen mellom KrF og regjeringspartia. I løpet av to år har budsjettet blitt økt med 20 millioner kroner. Dette er svært gledelig. På denne måten kan vi få muskler til å hjelpe enda flere butikker og enda flere bygdesamfunn.

Frå 1.1.2019 blir Merkur en del av Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret). Merkur og Distriktssenteret har de to siste åra jobbet med et pilotprosjekt for tettere samarbeid mellom kommune og butikk. Flere av butikkene har etablert kommunale servicepunkt der butikken får ei rolle som kommunens forlenga arm i lokalsamfunnet. Ved å samarbeide med lokale butikker kan kommunene yte betre tjenester og komme nærere brukerne. En effekt av dette kan være at eldre får bo lenger hjemme før de må flytte til omsorgsbolig eller sjukehjem.

LES OGSÅ: De byttet ut byen med bygda: – Vi har fått en større ro

Samarbeid mellom kommune, butikk og lokalsamfunn vil bli et satsingsområde for Merkur i årene som kommer. Vi tror at nærbutikken har ei nøkkelrolle når det gjelder å møte de utfordringene som mange bygdesamfunn står overfor. Dersom kommunen legger opp til samarbeid med bygdefolk og lokalbutikk, vil resultatet bli lokalt engasjement for å utvikle levende lokalsamfunn.

Bygdebutikken er en viktig utviklingsaktør i Distrikts-Norge. Butikken er ofte utgangspunkt for oppretting av nye arbeidsplasser, for eksempel innen reiseliv eller lokalmat. Butikken er også bygda sitt vertskap for turister og andre besøkende.

Kommunene har mye å tjene på å samarbeide med butikken og bygda for å få til lokal vekst og utvikling. Merkur er klar for å ta på seg større oppgaver, for å sikre gode tjenester og god utvikling i lokalsamfunn over hele Norge.

Hør våre kommentatorer og gjester i OmAdressert live fra Trøndelagsmøtet

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter


På forsiden nå