Kronikk

Europa kommer til Trøndelag

Den 7.-10. mai arrangeres Europadagene for første gang i Trondheim. Målet er å gjøre trønderske aktører mer oppmerksomme på de samarbeidsmulighetene Norge har med Europa, og å feire det europeiske fellesskap.

«Norsk og trøndersk deltakelse i EUs programmer handler ikke utelukkende om å skaffe finansiering til nye prosjekter, men også om å utveksle ideer, erfaringer og skape nettverk på tvers av faglige og kulturelle grenser» skriver kronikkforfatterne.  Foto: Åserud, Lise

Saken oppdateres.

Presidenten i Det europeiske råd, Donald Tusk, har ved flere anledninger slått fast at Norge er en av EUs nærmeste partnere. Vi deler et felles verdigrunnlag basert på demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper, som springer ut fra en felles historie. I tillegg samarbeider vi tett innen alt fra utenrikspolitikk, klima og miljø, til romfart, handel og sosial utjevning. I våre respektive roller som EUs ambassadør til Norge, og daglig leder ved Trøndelags Europakontor i Brussel, ser vi hver dag hvor omfattende dette samarbeidet er.

For at EU skal kunne skape smart, bærekraftig og inkluderende vekst, har EUs 28 medlemsland satt seg en rekke konkrete mål som skal oppnås innen 2020. Sammen utgjør disse målsetningene Europa 2020, også kjent som EUs vekst- og sysselsettingsstrategi.

For å imøtekomme målene i strategien, har EU lansert flere rammeprogram som aktører fra europeisk samfunns- og næringsliv kan hente støtte til prosjekter fra. Takket være EØS-avtalen deltar Norge på lik linje med medlemslandene i disse programmene.

Les også: Flere trønderske ungdommer kan ta utdanning i utlandet

Norsk og trøndersk deltakelse i EUs programmer handler ikke utelukkende om å skaffe finansiering til nye prosjekter, men også om å utveksle ideer, erfaringer og skape nettverk på tvers av faglige og kulturelle grenser. Dette er viktig for personlig vekst, men også for å finne løsninger på lokale, regionale og globale problemer. Flere kjenner kanskje til at Trondheim i fjor ble utpekt til europeisk fyrtårnsby. Sammen med NTNU og en rekke trønderske bedrifter får byen nå flere titalls millioner euro til å teste ut smarte, framtidsrettede og bærekraftige løsninger på Sluppen og Brattøra. Målet er å skape bedre og grønnere løsninger for byens innbyggere, slik at Trondheim kan stå som eksempel til etterfølgelse i Europa. Prosjektet kan bidra til å minske den lokale forurensningen, samt senke utslippene globalt dersom flere europeiske byer velger å innfri forventningen om å følge etter.

I inneværende programperiode deltar Norge i tolv programmer. Norge generelt, og Trøndelag især, har gjort det særdeles godt i flere av disse. Trøndelag ligger for eksempel i norgestoppen i å hente ut midler fra forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020, trønderske læresteder er blant landets beste til å tilrettelegge for at elever, studenter og lærlinger får finansiert deler av utdanningen sin i utlandet gjennom Erasmus+-programmet, i tillegg til at regionen har deltatt i kulturprogrammet Kreativt Europa. For å sikre videre suksess innenfor disse programmene, men også nye program i EUs neste programperiode fra 2021-2027, er det viktig at Trøndelag begynner å forberede seg allerede nå. Dette skal Europadagene legge til rette for.

Les også: Klarer Trøndelag å holde følge med lignende europeiske regioner?

Europadagene i Trondheim er et initiativ som bygger på et samarbeid mellom EUs delegasjon til Norge, Trøndelags Europakontor og en rekke trønderske aktører. Ideen bak Europadagene oppsto som følge av en forespørsel fra EU-delegasjonen om å legge årets markering av Europadagen til Trondheim. Europadagen feires hvert år 9. mai over hele Europa, til minne om at den franske utenriksministeren Robert Schuman denne dagen i 1950 presenterte forslaget om å opprette et europeisk kull- og stålfellesskap. Målet med opprettelsen var å gjøre en ny krig mellom de gamle rivalene Tyskland og Frankrike ikke bare utenkelig, men også materielt sett umulig. Initiativet skulle bli starten på det som vi i dag kjenner som Den europeiske union.

Europadagenes tematiske program skal inspirere trøndersk ungdom, studenter, lærere, forskere, kulturaktører, næringsliv og mannen i gata med ren nysgjerrighet til å se i retning Europa. Under et frokostseminar om Erasmus+ skal det diskuteres hvordan Trøndelag kan forberede seg på neste utgave av EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, med sikte på å øke trøndersk utveksling med kontinentet. Videre vil det avholdes et informasjonsmøte samt et påfølgende prosjektverksted om Kreativt Europa, EUs program for de kreative og kulturelle sektorene.

Les også denne kronikken: Det går mot en blå seier i Europaparlamentet

Næringsforeningen i Trondheimsregionen sin årlige internasjonale dag arrangeres også samme uke, hvor det i år vil bli rettet særskilt oppmerksomhet mot økt handel med Europa. I tillegg inviterer NTNU til workshop om EUs neste forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa, samt et åpent foredrag om det kommende Europaparlamentsvalget.

Norge og Trøndelag har et utstrakt samarbeid med Europa. Potensialet er imidlertid mye større. Dette var også noe statsminister Erna Solberg la vekt på under 25-årsmarkeringen av EØS-avtalen i Brussel i mars, hvor både EUs delegasjon til Norge og Trøndelags Europakontor var til stede. Statsministeren understreket at kunnskapen om hvilke muligheter EØS-avtalen bringer ikke er god nok, og at det er behov for å utforske disse mulighetene i større grad. Europadagene i Trondheim har et mål om å gi et bedre innblikk i de mulighetene som ligger i en tettere samhandling med Europa. Vi håper derfor at de mange arrangementene under Europadagene vil inspirere trønderske aktører til enda mer samskaping, samhandling og handel med Europa. Vi ser frem til å møte deg når Europa kommer til Trondheim.

Hør våre kommentatorer snakke om vindmøllekrangel, fødetilbudkrangel, påske, påskekrim og Game of Thrones

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Hør vår debatt-podkast: - Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre

På forsiden nå