Kronikk:

Akkurat nå trenger trøndersk ungdom at næringslivet stiller opp

For svært mange ungdommer som skal bli lærlinger, er denne tiden på året meget spennende og avgjørende.

Ikke alle søkere til læreplass i Trøndelag har så langt lyktes med å skaffe seg en lærekontrakt. Kronikkforfatteren kommer med en klar oppfordring til næringslivet.  Foto: Roald, Berit

Saken oppdateres.

Lærebedriftene gjennomfører i disse dager intervju til ledige læreplasser og flere har allerede gjort sine valg på tilsettinger. Næringslivet har et stort behov for kvalifiserte fagarbeidere, og vi i Opplæringskontoret OKS Trøndelag trenger flere læreplasser innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Bedrifter og opplæringskontor bør derfor stå sammen om fagopplæringen for å sikre kvaliteten på framtidas fagarbeidere.

Tove Helbostad 

Det store flertall av bedrifter i næringslivet har et grunnlag for å drive fagopplæring med sin daglige drift og reelle arbeidsoppgaver. Like viktig er den kompetansen som de ansatte selv sitter med i faget. For svært mange er det derfor ikke opplæringskapasiteten det står på dersom man kjenner seg fremmed til dette ansvaret. For mange er det usikkerhet knyttet til tilstrekkelig kjennskap til og forståelse av lovverk, krav og systemer. For enkelte kan det også handle om at man i det hele tatt ikke kjenner til mulighetene.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

OKS Trøndelag er et opplæringskontor som eies av flere godkjente lærebedrifter, organisert som et samarbeidsorgan. Opplæringskontoret består av konsulenter ansatt i heltidsstillinger som kun skal arbeide med fagopplæring. På slik måte kan opplæringskontoret ivareta alle de områder som bedrifter synes er uoversiktlige eller tidkrevende.

Heimdal videregående skole har flest elever i Trøndelag på programområdet IKT.  Foto: Espen Bakken

Som opplæringskontor bidrar vi til system, stabilitet og kvalitetssikring og vi støtter bedriftene i det faglige oppfølgingsarbeidet. Medlemsbedriftene står for den daglige opplæringen og vi tar oss av det administrative arbeidet. Bedriftene våre sier de står bedre rustet til å fortsette å ta inn lærlinger når de får en slik veiledet vei inn til fagopplæringen. Som opplæringskontor er vi med i læreløpet fra lærekontrakt tegnes til fagprøve er gjennomført, og vi besøker lærling og bedrift 3-4 ganger i året for å være tett på fagopplæringen.

OKS Trøndelag har et tett samarbeid med de videregående skolene, og vi besøker ungdommene på skolen. Her informerer vi elevene om lærlingeordningen og arbeidslivets forventninger og gjennomfører et kort jobbintervju. Dette gir oss et godt grunnlag til det samarbeidet vi har med våre medlemsbedrifter for å finne kvalifiserte kandidater til læreplasser.

LES OGSÅ: Europa kommer til Trøndelag

For svært mange ungdommer er denne tiden på året en meget spennende og avgjørende periode. Lærebedriftene gjennomfører i disse dager intervju til ledige læreplasser og flere har allerede gjort sine valg på tilsettinger.

Ikke alle søkere til læreplass har så langt lyktes med å skaffe seg en lærekontrakt. Som opplæringskontor arbeider vi kontinuerlig gjennom hele året med å matche bedrift og søker, så det er fortsatt muligheter selv om en elev opplever å stå uten læreplass til sommerferien.

En av våre lærlinger er nå inne i siste halvår på et ordinært 2-årsløp. Denne ungdommen fikk seg læreplass etter et samarbeid mellom videregående skole, OKS Trøndelag og medlemsbedrift høsten 2017. Ungdommen stod uten læreplass og var i tett dialog med skolen etter sommerferien. Vi som opplæringskontor ble koblet på og det var spørsmål om noen av våre medlemsbedrifter kunne være aktuelle for en kontrakt. Vi fikk med oss en bedrift her, og det ble i første omgang avtalt en kort arbeidstreningsperiode – en bli-kjent-periode. Etter denne korte praksisperioden ble det tegnet lærekontrakt oktober 2017.

Vi har også samarbeid med skolene om faget Yrkesfaglig fordypning (YFF). YFF er det praktiske faget for elever som går på yrkesfag og gir også elevene tidlig erfaring med arbeidstakerrollen. Noen bedrifter går veien om YFF for å bli kjent med både kandidater og selve lærlingeordningen før inntak av lærlinger.

LES OGSÅ: Flere trønderske ungdommer kan ta utdanning i utlandet

Det er mangel på fagfolk i flere yrkesfag, og vi ser behovet for at det utdannes flere fagarbeidere innen IKT. Bransjer og bedrifter som yter tjenester innen IT-support, systemdrift og tjenesteutvikling vil ha et økende behov for kvalifiserte medarbeidere innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi i årene som kommer. NAVs bedriftsundersøkelse 2019, Kartlegging av arbeidsmarkedet i Trøndelag, viser et økende behov for kompetanse innen informasjon og kommunikasjon.

Opplæring av lærlinger, fagopplæringen, krever tid, forståelse, systematikk, kompetanse, perspektiv, samarbeid og økonomi - lønn til lærlingen. Det er derfor klart at det ikke er samfunnsansvaret eller lærlingetilskuddet alene som motiverer bedrifter til å bli lærebedrifter. For mange lærebedrifter er lærlingeordningen en rekruttering til egen bedrift og de ser gode muligheter for å forme sine egne fagarbeidere. Videre handler fagopplæring om faglig bevisstgjøring og faglig fokus som styrker egen produksjon og tjenesteutvikling. Lærlinger bidrar til verdiskapningen og arbeider målrettet mot utvikling av egen kompetanse og bedriftens kompetanse, mot økt selvstendighet og for økt faglig refleksjon.

Vi må utdanne flere kvalifiserte fagarbeidere innen IKT. Næringslivet må vise at det satses på fagopplæring og har her et samfunnsansvar for å tilby læreplasser. I en situasjon hvor bedrifter opplever muligheter og rammer innenfor fagopplæringen som uoversiktlige og krevende, ser vi betydningen av at vi samarbeider om fagopplæringen. Til sammen tilbyr bedrift og opplæringskontor den rette kompetansen for å utdanne framtidas fagarbeidere.

Vi vil ha flere bedrifter med på laget i arbeidet med å utdanne IKT-fagfolk. La oss samarbeide om opplæringen av framtidas IKT-medarbeidere!

PS: OKS Trøndelag SA er et opplæringskontor som eies av medlemsbedriftene. Opplæringskontoret og medlemsbedriftene samarbeider om opplæring av lærlinger og lærekandidater. De har både private og offentlige medlemsbedrifter.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Hør vår debatt-podkast: - Russegrupper er den største ekskluderinga, som er rett foran øynene våre

På forsiden nå