Kronikk:

Flere nye utdanningstilbud planlegges nå i Trøndelag – her er mulighetene

I dag går allerede 700 elever på en av syv fagskoler i Trøndelag, og fremover planlegges mange nye tilbud, blant annet innen havbruk, reiseliv og helse. Her kan du lese om hva dine muligheter er.

Det finnes syv fagskoler i Trøndelag, blant annet har de skipsoffiser-utdanning ved Trondheim fagskole på Byåsen (bildet). Fagskolen har eksistert i Trøndelag i over 50 år, men det er fortsatt svært mange som ikke kjenner den, skriver kronikkforfatterbne  Foto: Helene Mariussen

Saken oppdateres.

Trøndelag fylkeskommune har vedtatt å slå sammen de syv fagskolene til en felles slagkraftig enhet for å møte et sterkt økende behov for kompetanse innen mange fagområder i regionen. Fagskolene har levert god og relevant utdanning innen mange fag og retninger over lang tid, men gjennom sammenslåing og felles bruk av ressurser i nye Trøndelag høyere yrkesfagskole, vil vi være i enda bedre stand til å møte morgendagens kompetansebehov gjennom eksisterende og nye utdanninger.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Fagskolen har eksistert i Trøndelag i over 50 år, men det er fortsatt svært mange som ikke kjenner de ulike fagområdene og mulighetene en fagskoleutdanning gir. Vi ser derfor at det er et stort behov for å informere både potensielle studenter, regionens arbeidsliv og hele befolkningen generelt om høyere yrkesfaglig utdanning sine tilbud.

Odd-Inge Strandheim  Foto: Mari Vold

Hanne Moe Bjørnbet  Foto: Christine Schefte

Hva er en fagskole? Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskolen) ligger på nivå over videregående opplæring. Ved inntak til fagskole stilles det som regel krav om fag-/svennebrev eller tilsvarende. Fagskolen har en varighet på fra et halvt til to år. Som et eksempel gir to-årig fagskole innen tekniske fag studentene anledning til å bruke tittelen fagskoleingeniør.

LES OGSÅ: Den gode videregående skolen i Trøndelag

Eksempel på ulike fagretninger som tilbys på de ulike offentlige fagskolene i Trøndelag er: Maritime fag (dekksoffiser, maskinoffiser), bygg- og anleggsfag, tekniske fag, helsefag, matteknikk, elektrofag, klima, energi og miljø og reiseliv.

Fagskolen har tett samarbeid med aktuelt arbeidsliv og gir utdanning med høy relevans for arbeidslivet. Den gir en relativt kort, praktisk og i hovedsak erfaringsbasert utdanning. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak (Lov om høyere yrkesfaglig utdanning 2018, § 4). Fagskolen tilbyr både heltidsutdanning og deltids/nettstøttede utdanningstilbud. Det er derfor mange studenter som kombinerer fagskoleutdanning med jobb.

Høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag Fagskolen i Trøndelag er desentralisert, og sektoren består i dag av syv offentlige fagskoler som er spredt rundt om i Trøndelag. De ulike fagskolene er samlokalisert med videregående skoler i Ytre Namdal, Steinkjer, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Gauldal og Meldal. I tillegg gjennomføres deltidsutdanninger i Røros og i Namsos.

Det er til sammen 700 studenter i de offentlige fagskolene i Trøndelag i dag – men antall studenter forventes å bli mye høyere.

LES FLERE KRONIKKER: Bompengeopprøret er et resultat av dårlig planlegging

Utvikling i sektoren nasjonalt Det er satt stort fokus på fagskolen på nasjonalt nivå de seinere årene. Det er bl.a. synliggjort i en offentlig utredning fra 2014. Mange av forslagene i utredningen ble fulgt opp i Stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden» i 2016. I 2018 ble også lov om høyere yrkesfaglig utdanning betydelig revidert.

Ny lov og forskrift innebærer blant annet en betydelig styrking av studentenes rettigheter, innføring av studiepoeng og bruk av gradsbetegnelser. I tillegg er det krav til en styresammensetning som sikrer representasjon fra arbeidslivet. Det er betydelig interesse fra nasjonale myndigheter, næringslivet og partene i arbeidslivet for å løfte fram og synliggjøre fagskolen som et attraktivt utdanningsvalg.

LES OGSÅ: Vi trenger mer videregående skole for pengene

Etter sammenslåingen av fylkeskommunene er det opprettet et felles og meget kompetent styre for fagskolene. I tillegg er det vedtatt at de syv offentlige fagskolene skal slås sammen til en enhet under navnet Trøndelag Høyere YrkesFagskole (THYF) fra august 2020. Vedtaket innebærer ikke at all fagskoleutdanning skal samles på ett sted. Det er fortsatt viktig at tilbudene skal gis i hele fylket. Vi skal imidlertid samordne oss, få en felles ledelse, felles retning og videreutvikle det gode tilbudet vi har i dag. Det er betydelig innovasjons- og utviklingsaktivitet i sektoren i tett samarbeid med arbeidslivet. Nye tilbud som skal igangsettes, eller er under planlegging er for eksempel:

Klima, energi og miljø, reiseliv, barsel- og barnepleie, ledelse i havbruksoperasjoner, ledelse i akvakultur, natur- og kulturguide, oppvekstfag, helseadministrasjon og sirkulærøkonomi.

Trøndelag høyere yrkesfagskole har store muligheter for videre utvikling i tida framover. Vi har som mål å nå ut til flere studenter innenfor ulike bransjer. Som rektor og styreleder for denne viktige utdanningsinstitusjonen ser vi fram til spennende utdannings- og utviklingsarbeid. Vårt ambisiøse mål er at vi skal ha en betydelig økning av studenttallet i årene framover. Det som imidlertid er enda viktigere, er at vi skal gi relevant og etterspurt utdanning som bidrar til videre vekst og utvikling i hele Trøndelag.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.

På forsiden nå