Ingen snarvei til innovasjon

Offentlige ansatte er statens viktigste kilde til innovasjon. Vil politikerne åpne kranen og gi oss styringen?

Saken oppdateres.

I slutten av juni la kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup frem stortingsmeldingen «En innovativ offentlig sektor – kultur, ledelse og kompetanse». Meldingen er viktig og den har mange gode tiltak:

  • offentlige etater skal få handlingsrom og incentiver til å innovere.
  • Lederkompetansen i offentlig sektor skal utvikles.
  • Lederne skal lære å skape trygghet, slik at vi som ansatte utvikler mot til å tenke nytt og vi som organisasjoner lærer av feil og suksesser.

LES OGSÅ: Trønderske gründermiljøer får millionstøtte

I alt er tre prinsipper og ti hovedgrep nedfelt for å sikre økt innovasjon. I stortingsmeldingen høres alt veldig riktig ut. Tiltakene er som punkter i en god festtale. Det er lett å være enig, og det er lett å bli begeistret.

Kommunal- og moderniseringsministeren poengterer at «vi må tenke nytt i offentlig sektor». For å få mer innovasjon i offentlig sektor, vil regjeringen ha mer tillitsbasert mål- og resultatstyring og mindre statlig detaljstyring. Astrup er også opptatt av vi må ta i bruk de private aktørene for å lykkes. «Ofte kan private aktører komme med nye, innovative løsninger på offentlige behov». Det er jeg helt sikker på at de kan.

Men Astrup og regjeringen må ikke glemme potensialet som ligger i de tusenvis at offentlige ansatte som jobber for gode offentlige tjenester hver eneste dag. Løsningen for mer innovasjon i offentlig sektor handler ikke om å kjøpe innovasjon på det private markedet. Det handler om å bygge organisasjoner som fremmer innovasjon. Hvordan lykkes vi med det?

En god start er å anerkjenne ansatte som statens viktigste innovasjonskilde. Gjennom medarbeiderdrevet innovasjon vil staten kunne utnytte innovasjonspotensialet som ligger i ansattes kunnskap, erfaringer og ideer. Ansatte er tettere på kjerneoppgaver og utfordringer i det daglige. De ser muligheter og utviklingspotensial som ledere eller eksterne ofte ikke har tilgang til.

LES OGSÅ: Mer penger til nye oppskrifter

Neste steg vil være å tilrettelegge for dette. Samspillet mellom tid, ressurser, organisasjonsstruktur- og kultur vil påvirke offentlige etaters interne innovasjonsevne. Kanskje er det her kjernen i innovasjonsutfordringen ligger – er offentlig sektor i stand til å frigjøre tid og ressurser til å jobbe med organisasjonsutvikling på daglig basis?

I stedet for å vente på de store reformene, må utviklingen av offentlig sektor skje i det små. Utviklingen må skje i arbeidshverdagen vår. Vi trenger smidige organisasjoner som lærer av erfaring. Organisasjoner som retter feil og som tilpasser seg brukerens behov. Er det mulig i en sektor som stadig preges av nedskjæringer, strammere økonomiske rammer og sentralisering?

Forskning viser at kulturelle, strukturelle, organisatoriske og markedsmessige forhold påvirker medarbeideres innovative adferd. Organisasjoner som er gode på innovasjon kjennetegnes av godt arbeidsmiljø, gode samarbeidsforhold, autonomi og medvirkning. Vi vet også at medarbeidere som trives på jobb er mer tilbøyelig til å foreslå forbedring og støtte implementering av nye ideer.

I offentlig sektor har pipen en litt annen lyd. Realiteten for mange er tidspress, redusert bemanning og knapphet på ressurser. Ansatte som løper mellom pasienter, ikke får matpauser eller må gå på kompromiss med kvalitet for å komme i mål, gis et begrenset handlingsrom for innovasjon.

LES OGSÅ: Akuttpasienter ved St. Olav kan bli overvåket av sensor i taket

Kanskje har også de hverdagslige ideene fra ansatte blitt oversett til fordel for reformer, større innovasjonsprosjekter og ideer fra aktører med høyere status?

Grunnen til at private aktører ofte er gode på innovasjon, er fordi de tilrettelegger for det. De gir ansatte tid, ressurser og strukturer som fremmer innovasjon. Her har offentlig sektor mye å lære.

Snarveien til en mer innovativ offentlig sektor går kanskje gjennom de private aktørene. Utvikling av lederkompetanse, kultur og mer handlingsrom til byråkratiet er viktige tiltak. Men det hjelper lite med en stortingsmelding om innovasjon når regjeringens politikk på andre områder går i motsatt retning. Skal vi få varig innovasjon i offentlig sektor må vi få politikere som skjønner samspillet mellom ressurser, tid, struktur og innovasjon.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Hanne Marstrand, 
senior kommunikasjonsrådgiver i Arbeidstilsynet 

Hanne Marstrand, senior kommunikasjonsrådgiver i Arbeidstilsynet 

På forsiden nå