Hvorfor følger staten opp fremtidsfullmakt dårligere enn ektepakter?

Når lovgiver først har en ordning med framtidsfullmakt, burde de også tilby nødvendige forhåndsgodkjenning og oppbevaring.

Det er åpenbart at en kontrollinstans – for eksempel lagt til Fylkesmannen – vil være forholdsvis ressurskrevende. Men når lovgiver først har lagt til rette for framtidsfullmakt, burde det vært fulgt opp med den nødvendige kontroll og oppbevaring, skriver kronikkforfatteren. Bildet viser dagens Fylkesmann i Trøndelag, Frank Jenssen.   Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Framtidsfullmakt kom inn i norsk forvaltning da ny vergemålslov trådte i kraft i 2013. Kort fortalt innebærer ordningen at vi kan gi en fullmakt til våre nærmeste for å håndtere vår økonomi i framtida, dersom vi blir dement eller på annen måte ikke er i stand til å gjøre det selv. Framtidsfullmakt er et alternativ til å få en verge oppnevnt av Fylkesmannen.

Dette er en bra ting. En framtidsfullmakt som er satt opp riktig sikrer at din økonomi skal håndteres slik DU vil det skal gjøres, og ikke etter den til dels stivbente håndteringen som et vergemål innebærer. En vanlig måte å sette opp framtidsfullmakt på er at ektefelle og eventuelt barna får de nødvendige fullmakter, noe som sikrer at den som skal ta hånd om din økonomi er en person som kjenner deg godt.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Ikke la staten overprøve mors valg

Spesielt er dette viktig dersom det kan bli aktuelt å selge boligen eller hytta den dagen du og din ektefelle ikke lenger kan benytte eiendommene. Det har den senere tid vært skrevet mye om slike situasjoner, der barna ikke får lov til å selge foreldrenes bolig. Resultatet kan bli at eiendommen forfaller, og det kan også føre til en uventet og ubehagelig skattesmell den dagen huset omsider kan selges. Dette unngår man med en framtidsfullmakt. Ved salg av bolig krever Kartverket at framtidsfullmakten er stadfestet av Fylkesmannen. For å få framtidsfullmakten stadfestet er det nødvendig at den er gyldig, det vil si at alle formelle krav må være fulgt. Hvis den ikke er gyldig, blir stadfestelse nektet. Og nettopp her er vi ved en vesentlig ulempe med dagens ordning med framtidsfullmakt.

LES OGSÅ: Husk å skrive fremtidsfullmakt mens det ennå er tid

Strenge formelle krav. I likhet med f.eks. ektepakt og testament er det strenge formelle krav til en framtidsfullmakt. Problemet er at hvis man setter opp framtidsfullmakten selv – for eksempel med støtte i de malene som fylkesmenn rundt om i landet har lagt ut på nettet – så er det ingen som kontrollerer om sluttresultatet er gyldig. Pr i dag finnes ikke en offentlig instans som forhåndsgodkjenner en framtidsfullmakt du har skrevet selv. Denne kontrollen får man først den dagen demens er konstatert, og den signerte framtidsfullmakten skal sendes Fylkesmannen for stadfestelse. Og da er det for sent.

En annen, og bedre ordning har vi for ektepakter. En signert ektepakt sendes Ektepakt­registeret for tinglysning; der den blir kontrollert opp mot gjeldende regelverk. Dersom det avdekkes formelle feil eller mangler, så kommer ektepakten i retur. Da har man tid og anledning til å rette feilene, for så å få den tinglyst etter at alt er på plass. Denne muligheten finnes ikke for framtidsfullmakter, noe som er en stor svakhet ved ordningen.

LES OGSÅ: Dersom andre kan unngå å havne i vår situasjon, er hensikten med debattinnlegget oppnådd

Det kan gå bra. En typisk situasjon kan være denne: Du tenker det er bortkastet å bruke fem tusen på advokathjelp, og ønsker å sette opp framtidsfullmakten din selv. Du går inn på nettet, søker fram en mal, setter inn ditt eget navn og redigerer litt på innholdet. Så skaffer du to vitner som bekrefter din underskrift sånn som du tror det skal være. Årene går, og uheldigvis er du blant de nesten 80.000 i Norge som blir rammet av demens. Da sender din ektefelle eller dine barn framtidsfullmakten til Fylkesmannen for stadfestelse. Det går noen dager, og den kommer i retur med ordene «ikke stadfestet». Det viser seg at det var en formell feil den gangen du opprettet framtidsfullmakten, kanskje for mange år siden. Og nå er det for sent å rette opp feilen, fordi du er dement og dermed avskåret fra å skrive den på nytt.

Men for all del, det kan gå bra, og det viser seg at du har fulgt alle formelle krav til innhold og signering. Fylkesmannen i Trøndelag opplyser i et leserinnlegg i Adressa 24. oktober at de fleste søknader om stadfestelse går igjennom, og sier samtidig at de ikke har mulighet til å forhåndsgodkjenne framtidsfullmakter. Det eneste sikre blir dermed å la en advokat sette opp framtidsfullmakten for deg.

LES OGSÅ: Noen ganger må Fylkesmannen gripe inn. Det er fordi vi bryr oss

Systemsvikt - hva bør gjøres? Systemet med framtidsfullmakter har altså en vesentlig svakhet ved at det pr i dag ikke finnes noe offentlig kontrollsystem. Det finnes heller ikke noe system for å oppbevare de signerte framtidsfullmaktene til den dagen det eventuelt blir bruk for dem.

Det er åpenbart at en kontrollinstans – for eksempel lagt til fylkesmanns-embetene – vil være forholdsvis ressurskrevende. Men når lovgiver først har lagt til rette for en ordning med framtidsfullmakt, burde det vært fulgt opp med den nødvendige kontroll og oppbevaring. Det er lite som skulle tilsi at framtidsfullmakter skal ha en dårligere offentlig oppfølging enn for eksempel ektepakter. Antall demente i Norge vil øke i åra som kommer, og framtidsfullmakter vil vi se flere av i framtida.

En god ordning som kan bli bedre. Framtidsfullmakt er en god ordning, som gir oss muligheten til i framtida å styre egen økonomi gjennom våre nærmeste. De fleste ønsker det, framfor å bli satt under vergemål. Men så lenge det finnes en risiko for at framtidsfullmakten ikke blir stadfestet den dagen det blir bruk for den, er ikke ordningen god nok. Vi må håpe og tro at det offentlige tar tak i dette og finner et sikrere og mer robust system for tidlig kvalitetskontroll, og helst også oppbevaring av framtidsfullmakter. Inntil det er på plass er det tryggeste å få hjelp til å sette opp framtidsfullmakten.

LES OGSÅ: Å komme gjennom nåløyet med fremtidsfullmakten

LES OGSÅ: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke lenger kan det selv? Skriv en fremtidsfullmakt

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå