Ti eksempler på feil retning for næringslivet i Trondheim

Verdiene som skapes i næringslivet, er grunnlaget for velferden vår. Derfor er et livskraftig næringsliv og en næringsvennlig politikk viktig for Høyre. 

  Foto: Kim_Nygaard

Saken oppdateres.

2020 er forbi. I Trondheim ble det et nytt år hvor Ap og resten av det politiske flertallet har gjort vedtak som rammer næringsliv og arbeidsplasser i stedet for å fremme det. Hvert år gjør Trondheim kommune tusenvis av vedtak som gjør det enklere, eller vanskeligere, å drive en bedrift i byen. Vedtakene med størst betydning blir gjort av de folkevalgte. Selv om partiene står sammen om mye, er det også store forskjeller.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

LES OGSÅ: Tapte muligheter for en bedre by

Hvert år gjør Trondheim kommune tusenvis av vedtak som gjør det enklere, eller vanskeligere, å drive en bedrift i byen, skriver Trygve Bragstad. Bildet viser leder av Næringsforeningen, Berit Rian.   Foto: Morten Antonsen

Trondheim er en god by å drive næring i. Men det politiske flertallet vedtar ofte ting som gjør at utviklingen går i feil retning. Jeg vil vise ti eksempler på dette.

  1. Byutvikling: Arealplanlegging er en av de viktigste oppgavene kommunepolitikerne driver med. Det setter rammer for hvor det kan investeres i boliger og næringsområder. Det blir investert milliarder basert på vedtatte arealplaner. Derfor er langsiktighet og forutsigbarhet viktig. Aps partiapparat har i 2020 satt denne forutsigbarheten i spill. Titalls millioner kroner som er investert for å sikre boliger og byutvikling kan vise seg å være tapt. Men enda verre er usikkerheten som brer seg på grunn av Aps vingling. Boligbygging settes på vent. Dermed blir det heller ikke noe av idrettsanlegg, skoler og viktige veiforbindelser som for eksempel Brundalsforbindelsen.
  2. Massedeponi: Fra januar til desember 2020 var det en resultatløs diskusjon om hvor vi skal plassere de 1,7 millioner tonn med masse som hvert år graves opp på byggeplasser i Trondheim. Overskuddsmasse må derfor fraktes lengre og ofte ut av kommunen. Det er dårlig for miljøet og for økonomien. Prosessen med å finne egnede områder for å plassere masse har vært så dårlig at flere bedrifter har tapt millioner på prosjekter det ikke blir noe av.
  3. Sluppen og Nyhavna: På Sluppen har vi i dag omkring 5000 arbeidsplasser. Området kan bli en moderne, klimavennlig bydel, med rom for flere tusen boliger. Flertallet i bystyret har imidlertid lagt føringer for det videre planarbeidet som gjør det vanskeligere å lykkes med de store ambisjonene. Tilsvarende har Ap stått på bremsen når det gjelder utviklingen av Nyhavna.
  4. Privat-offentlig-samarbeid: For Høyre er det viktigste å sikre gode tjenester til innbyggerne, ikke hvem som utfører dem. Der Arbeiderpartiet er motstander av å samarbeide med private, sier Høyre ja til samarbeid. I Høyres forslag til budsjett er private sitt bidrag til kommunens drift omtalt positivt 18 ganger. I Aps budsjett er det null ganger.
  5. Alkohol-skjenking: Skjenke-politikken behandles etter alle kommunevalg. Ap tviholder på det såkalte skjenketaket i Midtbyen, som bidrar til å stenge markedet for nye aktører.
  6. Godsterminal: Ny godsterminal er en viktig sak for næringslivets transportutgifter og byutvikling. Uavhengig av hva man mener om plassering, registrerer jeg at Ap har skiftet syn tre ganger siste år på hvor den kan ligge. Det er ikke betryggende for næringslivet
  7. Butikker i Midtbyen: De næringsdrivende i Midtbyen har opplevd nedgang i omsetningen i alle år med Ap-makt i Trondheim. Vi ser at Ap og flertallet systematisk ødelegger Midtbyens konkurransekraft gjennom stadig nye restriksjoner og inngrep. Høyre mener endringer i trafikken i Midtbyen må gjøres etter en helhetlig og forutsigbar plan. Og det må skje i nær dialog med de som skaper arbeidsplasser og aktiviteter i Midtbyen. Ap styrer etter innfallsmetoden. Sist var det ombygging av Olav Trygvassons gate som skapte misnøye. Nå står Fjordgata for tur, og butikkene der vil få mer kaos enn det var i Olav Trygvassons gate.
  8. Kommunale leiligheter: Trondheim kommune eier et stort antall tomme leiligheter. Det er sløseri som koster fellesskapet titalls millioner i året. Høyre vil selge boliger som kommunen ikke bør eie, for å spare beboere og kommunen for unødvendige utgifter. Ap vil kaste kommunen inn i boligspekulasjon og storstilt subsidiering av boliger for folk som klarer seg på det ordinære boligmarkedet. Sist Ap prøvde noe lignende gikk det galt. Regningen var det byens innbyggere som måtte ta. Høyre mener kommunen oppgave er å legge til rette for nok boliger for å hindre at Trondheim utsettes for det samme dramatiske prispresset som vi ser i Oslo.
  9. Eiendomsskatt: Etter at Ap overtok makten i Trondheim, har eiendomsskatten økt hvert eneste år. Målt per innbygger, er Trondheim skatteverstingen av de store byene. Høyre mener økningene må stanses og skatten trappes ned. Ap øker den med titalls millioner årlig, og presiserer at næringslivet skal betale mest. Arbeidsplassene får en ekstra skattebyrde. De burde heller fått muligheten til å investere mer i egen virksomhet.
  10. Parkeringsavgift: Ap vil også øke parkeringsavgiften med ni millioner kroner i året. Det er stikk i strid med prinsippet som næringslivet ber om. Devil starte med å definere parkeringsmålet, og så bestemme prisen som når målet. For Ap og flertallet er parkeringsavgiftene en melkeku. En melkeku som rammer Midtbyen.

Hadde Høyre styrt Trondheim, ville politikken gitt bedre rammer for næringslivet. Da ville flere valgt å legge sin bedrift hit, vi ville fått flere arbeidsplasser, flere innovasjoner og mer nyskapende aktivitet hadde kommet vår vei. Det hadde gitt flere trygge jobber, og kommunen ville fått større skatteinntekter.

Ordfører Rita Ottervik har lagt nok et år bak seg med ansvar for en lang rekke politiske vedtak som går i feil retning. Høyre mener vi trenger en mer næringsvennlig politikk. Slik sikrer vi velferden.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook!

På forsiden nå