AUF flytter atompolitikken

AUF vant ikke fram med landsmøteforslaget om norsk undertegning av FN-traktaten som forbyr atomvåpen. De flyttet likevel Aps atompolitikk et godt stykke framover.

AUFs nestleder Gaute Børstad Skjervø fra Levanger satt i redaksjonskomiteen for AUF og forhandlet om denne saken. Nå får han og AUF ros: - AUF gjør i hvert fall sitt aller beste for å forsøke å vekke Arbeiderpartiet, skriver Norsk Folkehjelps generalsekretær.   Foto: SANDRA SKILLINGSAAS

Saken oppdateres.

AUF fikk nemlig inn i partiprogrammet at det bør være et mål å undertegne. I regjering må Arbeiderpartiet jobbe for å på plass betingelsene for at dette skal kunne skje.

Også tidligere har Arbeiderpartiet uttalt at det bør være et mål å undertegne forbudstraktaten, men nå har det altså for første gang blitt tatt inn i et partiprogram. Det er dette Jonas Gahr Støre må styre etter de neste fire årene, og det vil være utgangspunktet for forhandlinger med andre partier om en regjeringsplattform.

Henriette Westhrin er generalsekretær i Norsk Folkehjelp.   Foto: Therese Nordhus Lien

Helt konkret står det nå i Arbeiderpartiets nye partiprogram at «Den internasjonale forbudstraktaten er et godt initiativ og bidrar til å øke stigma rundt atomvåpen. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det ikke mulig for NATO-land som Norge å undertegne uten å redusere vår mulighet for innflytelse og beskyttelse. Det bør være et mål for Norge og andre NATO-land å underskrive atomvåpenforbudet.» Noen vil mene at dette er uforpliktende visvas, men i NATO vil denne relativt forsonlige formuleringen vekke oppsikt. Den står i direkte motstrid til blant annet en nylig uttalelse fra Det nordatlantiske råd, der det heter at NATO-landene «kollektivt gjentar sin motstand til denne traktaten».

LES MER: En verden uten atomvåpen er mulig

LES OGSÅ: En merkedag for trygghet på jorda

Men som Leonard Cohen skrev: «There’s a crack in everything, that’s how the light gets in.» Og nå har AUFs innsats skapt nettopp en slik sprekk, godt hjulpet av at Arbeiderparti-veteranene Thorbjørn Jagland, Anne-Grete Strøm-Erichsen og Bjørn Tore Godal har stått fram som tilhengere av forbudstraktaten.

Samme utvikling ser vi i noen andre NATO-land. I Tyskland kommer De grønne trolig til makten i år, og har vedtatt en partiplattform som sier at det er en utenrikspolitisk prioritet å få Tyskland til å slutte seg til forbudstraktaten. Arbeiderpartiets tyske søsterparti SPD har utformet et valgprogram som sier at Tyskland bør støtte opp om forbudstraktatens intensjoner på en konstruktiv måte og delta som observatør på det første statspartsmøtet i januar 2022. I Belgia har den nye koalisjonsregjeringen i sin regjeringserklæring lovet å «utforske hvordan den nye FN-traktaten som forbyr atomvåpen kan gi ny drivkraft til multilateral kjernefysisk nedrustning.»

LES OGSÅ: FNs forbud mot atomvåpen trer i kraft uten Norges støtte

Også i Norge er det økende politisk engasjement rundt atomvåpentrusselen. Trondheim, Tromsø, Oslo, Bergen, Kristiansand og Drammen er blant de 48 norske kommunene som til nå har vedtatt at de støtter forbudstraktaten og oppfordrer den norske regjeringen til å slutte seg til. På Arbeiderpartiets landsmøte fikk AUF støtte fra en tredel av delegatene, nesten like mange som støttet rusreformen, da de valgte å stå på sitt dissensforslag om at Norge må undertegne traktaten.

AUF tok dissens fordi redaksjonskomiteens flertall også hadde lagt inn setningen om at det i dagens sikkerhetspolitiske situasjon «ikke er mulig» for NATO-land som Norge å undertegne. Denne passive innstillingen ville ikke AUF akseptere. Flertallet stemte for å la setningen bli stående, men det bør ikke forlede noen i Ap-ledelsen til å tro at de kan sitte med hendene i fanget de neste fire årene.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Det er fullt mulig å undertegne forbudstraktaten og være en lojal NATO-alliert. Statsparter til forbudstraktaten kan forbli i militære allianser og samarbeidsordninger med atomvåpenstater og kan fortsette å utføre militære operasjoner, øvelser og andre aktiviteter med dem, så lenge disse ikke involverer atomvåpen. Det Ap-ledelsen egentlig frykter, er alenegang i NATO. Forbudstraktaten «er ikke en traktat som Norge som NATO-land kan undertegne alene,» sa Støre på landsmøtet. Vel, da må han sørge for at neste utenriksminister har vilje og evne til å igangsette dialog og arbeide for at Norge skal kunne undertegne sammen med andre NATO-land. De tidligere generalinspektørene for både hæren og luftforsvaret, Robert Mood og Thomas Colin Archer, har sagt at det er større handlingsrom i NATO på atomvåpenområdet enn vi bruker i dag. Og vi er ikke det eneste NATO-landet som synes det er ukomfortabelt at det å ta avstand fra masseødeleggelsesvåpen blir definert som «anti-NATO».

LES OGSÅ: Fredsprisen er åpenbart velfortjent

Norge og andre paraplystater, både de som er allierte av USA og de som er allierte av Russland, har et selvmotsigende syn på atomvåpen. I prinsippet vil de ha kjernefysisk nedrustning, men i praksis fører de en rustningsdrivende sikkerhetspolitikk. De ber atomvåpenstater om å fortsette å besitte atomvåpen, og om nødvendig bruke dem, på deres vegne. Når USA, Storbritannia, Frankrike og Russland moderniserer sine atomvåpenarsenaler, argumenter de med at det er nødvendig for å berolige og beskytte allierte. Nye atomvåpen utplasseres i paraplystatenes navn.

Derfor er Norge en betydelig del av atomvåpenproblemet. Ikke et siv i vinden. Forbudstraktaten er vanskelig å forholde seg til for norske politikere, fordi den utfordrer dem, og ber dem om å velge. Atomvåpen, ja eller nei?

For den nye generasjonen norske politikere er valget enkelt. De sier nei. Og de spør seg hvordan deres forgjengere gradvis har latt muligheten for bruk av masseødeleggelsesvåpen normaliseres som en nødvendig del av vår sikkerhetspolitikk. Svaret er at de har sovet på vakt. Flere partier har ansvaret for det. AUF gjør i hvert fall sitt aller beste for å forsøke å vekke Arbeiderpartiet. Norsk Folkehjelp vil fortsette samarbeidet med dem for å få dette til.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå