Kronikk fredag 30. januar 2015

Å forstå religiøs ekstremisme - fra Trondheim

Lenge før hendelsene rundt IS og Charlie Hebdo bidro til å tegne skremmende bilder av hva ekstremisme kan lede til, satt en gruppe kristne og muslimer i Trondheim og prøvde å forstå hvorfor ekstremisme oppstår i religiøse miljø.

Forum for muslimsk-kristen dialog i Trondheim ble etablert i 2003. Medlemmer oppnevnt av Nidaros biskop og medlemmer oppnevnt av Muslim Society Trondheim har gjennom mange år med tålmodige samtaler om islam og kristendom bygget tillit og gjensidig forståelse. Vi har drøftet mange temaer – også hva som kan bidra til utviklingen av religiøs ekstremisme.