Kronikk torsdag 16. august 2012

Matnavet i Midt-Norge

Mine venner har vært på Trøndersk Matfestival og kommer heim med fortellinger om nydelig mat og drikke, gode opplevelser og stor stemning.

Saken oppdateres.


Kaffekoppen krydres med diskusjoner om herlige blåskjell, heftige pølser og smakfulle oster. Rundt kaffebordet går praten lett om mat og drikke og hvilke fantastiske produkter regionen vår kan by på. Lokalmaten har fått en stor heiagjeng! Det er fantastisk å kjenne på smaken av rakfisk fra Tydal på en bit flatbrød. Det er en nytelse å smake på oster fra Røyrvik, Røros, Orkdal, Hitra og Inderøy, og kjenne lukta av spekepølser, geleer, lemser og sjokolade fra kyst til fjell. Det er ingen selvfølge at disse produktene med sine dyktige produsenter nå fyller gatene under Trøndersk Matfestival, presenteres i restaurantene og etter hvert finner veien til butikkhyllene. Svært få av produktene vi finner på Bondens Marked i dag fantes for 10-15 år siden.

Bedrifter, faglaga i landbruket, Fylkesmann og Fylkeskommuner, Innovasjon Norge, Mattilsyn, ulike FoU-institusjoner og mange fler, har stått sammen om ei satsing på lokal mat og matspesialiteter i Midt-Norge de siste 10-15 åra. Gjennom felles satsing er Matnavet i Midt-Norge, Oi! Trøndersk Mat og Drikke, Bondens Marked, Hanen, Mat og Naturinkubator og matfestivaler etablert. Dette har blitt et sterkt midt-norsk team som har bidratt til utvikling av næringa. Men disse aktørene kan kun være pådrivere og tilretteleggere. Viktigst har selvsagt innsatsen fra næringen selv vært, med gründere som har satset for egen regning og risiko. Med engasjement, kreativitet, dyktighet og stor arbeidslyst har produsentene utviklet ei næring med framtid.

På Mære landbruksskole har vi hatt gleden av å være Matnavet i Midt-Norge i ti år. Matnavet tilbyr kompetanse for næringsutøverne gjennom kurs og rådgiving. Arbeidet med å bygge et kompetansetilbud for lokalmatbedriftene startet allerede i 1998 i samarbeid med ivrige produsenter og flere kompetansemiljø i regionen. Vi har i løpet av denne tida sett en rivende utvikling fra små prøveproduksjoner til ferdige produkt som har funnet veien til gårdsutsalg, Bondens Marked og inn i butikkhyllene. Kjøkkenbenk og kjeller er erstattet av tilrettelagte lokaler, samtidig som produktene har hatt en enorm utvikling i utvalg, kvalitet, mengde og tilgjengelighet.

Det er ikke mulig å snakke om lokalmat uten samtidig å tenke på reiseliv. Gjester er viktige for lokalmatbedriftene og lokalmaten er viktig for reiselivsbedriftene. Her skapes merverdier for alle parter. Lokalmaten skaper også merverdier for landbruket generelt. Matspesialitetene og deres produsenter gjør landbruket mer attraktivt og gjør at landbruket kommer nærmere forbrukeren. Lokalmaten er også med på å skape trivsel og gjøre folk mer stolt av sin egen region. Over kaffekoppen i prat om Trøndersk Matfestival synes dette tydelig!

Frankrike har lange tradisjoner for lokal matproduksjon. Gjennom et helt århundre har det i Frankrike vært en stor satsing på lokalmat, med etablering av merkeordninger, oppbygging av kompetanse, offentlig støtte av lokal mat og mange andre tiltak. Lokale oster og kjøttspesialiteter produseres og selges fra lokale gårder, men dette har også blitt storindustri der det lokale særpreget og håndverket er ivaretatt. Vi lar oss inspirere av den stolthet som franske bønder og franskmenn forøvrig har omkring fransk mattradisjon. Sammenlignet med Frankrike er vi for nybegynnere å regne når det gjelder lokal mat. Da er det flott å kjenne på at vi, tross den korte perioden lokalmat har hatt fokus hos oss, har kommet svært langt.

Vi har fortsatt en vei å gå. Det trengs fortsatt satsing fra offentlige myndigheter lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er helt nødvendig med et stadig påfyll av nye og interesserte ressurspersoner i bygdene som stolt frambyr sine lokale spesialiteter. Det er nødvendig med et fortsatt stort engasjement fra faglaga i landbruket. Det er også helt nødvendig med utvikling av kompetanse som bidrar til produktkvalitet, nye produkter, bedre design, bedre markedsføring, salg og mye mer. Vi har en vei å gå for å oppnå økt tilgjengelighet, større leveransedyktighet, et større volum for flere produkter, lønnsomme samarbeidsløsninger og økt rekruttering av bedriftsledere og gründere. Det er viktig at vi nå ikke stopper opp, og i stedet fortsetter den samstemte satsingen på lokalmat.

Lokalmatbedriftene har mange hjelpere og en stor heiagjeng. Med samstemt innsats vil stadig nye lokalmatprodukter se dagens lys, laget av stolte produsenter som legger sin sjel i utvikling og produksjon av sine produkter. Jeg ser fram til å følge utviklingen videre.

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå