Kronikk lørdag 23. februar 2013

Pionerer i stemmerettskampen

I mars 1901 ble det sendt en petisjon til Stortinget fra Trondhjems kvinnesaksforening og Trondhjems avdeling av Landskvinnestemmerettsforeningen.

Stortinget oppfordres til å gi kvinner rett til å stemme i lokalvalg, og dette begrunnes med opplysninger om skattebetalende kvinner i Trondheim sett i forhold til menns inntekter og eiendomstakster. Andel av kvinner som eide noe i Trondheim eller betalte skatt er regnet ut og viser seg å være av betydning. Så vedtok også Stortinget stemmerett for kvinner med en viss inntekt i lokale valg samme år.