Leder mandag 4. juli

Mer åpenhet er en nødvendighet i trondheimspolitikken

Det må bli mer debatt om tiltakene i Miljøpakken.

I forrige bystyremøte vedtok politikerne å forlenge perioden for bomstasjoner. I realiteten var avgjørelsen allerede tatt i lukkede møter.  Foto: TERJE SVAAN

Åpenhet er en sentral verdi i et demokrati. Derfor er det verdt å lytte til Yngve Brox (H) og Ragna Vorkinnslien (Rødt) når de kritiserer den politiske prosessen rundt Miljøpakken. Tiltakene, investeringene og føringene i Miljøpakken får konsekvenser for en lang rekke områder i Trondheim. Dessverre er det politiske arbeidet blant «miljøkameratene», som omfatter nesten samtlige partier i bystyret, preget av lukkede, referatfrie møter. Heller ikke møtetidspunkt er offentlig.