Adresseavisen mener

Feil å innføre tiggeforbud

Igjen kommer kravet om å innføre tiggeforbud, etter Brennpunkt som avdekket omfattende kriminell virksomhet i det rumensnke miljøet i Bergen. Bildet er fra Trondheim og har ikke noe med programmet å gjøre. 

Saken oppdateres.

Etter NRK-programmet om det kriminelle rumenske miljøet i Bergen, kommer igjen kravet om tiggeforbud. det er en feilslutning.

I Brennpunkt denne uken, kom det frem at et nettverk på omkring 140 rumenere i Bergen har drevet omfattende kriminell virksomhet. Over hundre millioner kroner er på få år overført til Romania fra dette miljøet.

Gjennom narkotikasalg, prostitusjon, vinningskriminalitet, magasinsalg og tigging har nettverket håvet inn store summer. TV-teamet viste hvordan pengene blant annet er brukt til å bygge flotte hus i Romania. En mann hevdet at hans bolig på 300 kvadratmeter er finansiert ved salg av magasinet «Folk er folk» i Trondheim. Hvis det stemmer, må han ha solgt en utrolig mengde magasiner.

Etter programmet er mange tiggere i Bergen blitt trakassert. Kommentarfeltene flommer over av hatske utfall mot tiggere. Politikere, særlig fra Frp, som tapte kampen forrige gang tigging var et hett tema, pusser støvet av sitt gamle krav om å innføre forbud. Et viktig argument er at tigging kan være et skalkeskjul for kriminalitet.

Det kom ikke klart frem i Brennpunkt om tiggerne i Bergen har en viktig rolle i det kriminelle nettverket, eller om de er ofre for kyniske bakmenn. Det ble understreket at de fleste tiggerne er fattige mennesker som lever av det de får i koppen sin.

De som nå krever gjeninnføring av et tiggeforbud, generaliserer fra det noen gjør, til at alle som tigger er kriminelle. Narkotikasalg, tyverier, hallikvirksomhet og menneskehandel, rammes allerede av andre lover. De som bruker tigging for å dekke over kriminalitet, kan straffes uten tiggeforbud.

Trondheims-politiet sier til Adresseavisen at vi ikke har samme type kriminalitet rundt tiggermiljøet som i Bergen. Politiet bør sørge for å grundig kjennskap til det som måtte finnes av slik kriminalitet i byen. Politiarbeid er den riktige veien å gå, ikke et generelt forbud mot tigging som kan ramme uskyldige.

På forsiden nå