Oppdrettsnæring ved et veiskille

Havbruksnæringen får ikke vokse før luseproblemet er løst. 

Saken oppdateres.

Når oppdrettsnæringen møtes til messe på Øya denne uken, er det en selvfølge at lakselus, fiskevelferd og innovasjon står i fokus.

Kronprins Haakon åpner tirsdag årets utgave av Aqua Nor. Havbruk er fortsatt en økonomisk suksess som har bidratt til vekst og velstand langs kysten vår. Men næringen sliter stadig med sitt omdømme. Det skyldes først og fremst den utholdende lakselusa.

I en næring som ønsker å fremstå som ansvarlig, er det i flere år blitt arbeidet intenst for å finne en effektiv og bærekraftig løsning på problemet. Næringen tar store kostnader og arbeider intenst for å finne metoder som kan redusere forekomsten av lakselus til et minimum. Det er gjort forsøk med alt fra medikamenter og ekstra spyling av laksen, til utsetting av leppefisk i merdene. Men den ideelle løsningen lar vente på seg.

Fiskeoppdrett er landets kanskje mest gjennomregulerte næring og det er ikke tilfeldig. I dag står så å si all oppdrettslaks i åpne merder, noe som gjør mange lokaliteter sårbare ved sykdom eller andre miljømessige utfordringer. Fordi lakselusa lett smitter, har myndighetene pålagt næringen strenge restriksjoner på mengden fisk i merdene.

Mange aktører er misfornøyde med mangelen på vekstmuligheter her hjemme og ser seg om etter nye land å investere i. Flere oppdrettsselskaper, blant annet fire av de største trønderske bedriftene, har begynt å kjøpe seg opp i islandske selskaper. En viktig begrunnelse er at Island er i en startfase som oppdrettsnasjon. Landet har ikke utviklet så sterke reguleringer på næringen som Norge. Observatører advarer mot en kommende utflagging av næringen hvis ikke norske myndigheter snart åpner for ny vekst.

Det er et problem næringen selv må bidra til å løse. Den befinner seg ved et veiskille, der den må finne metoder som fjerner lusa fra laksen om havbruk skal få ekspandere her hjemme. Det er naturlig at lus, sykdom, fiskevelferd og innovasjon er sentrale tema i det omfattende faglige programmet under messa.

Det betyr mye at vi har en sjømatnæring som går godt økonomisk. Men den må gjøre det med basis i en miljømessig bærekraftig produksjon.

På forsiden nå