Adresseavisen mener

Nødvendig å regulere parkering i bydelene

Rådmannen i Trondheim vil innføre parkeringsregulering i bydelene i Trondheim for å få bukt med villparkeringen. Det er et fornuftig tiltak, men krever klokskap og hensyn til blant annet de som er avhengig av bil for å få gjort jobbene sine.

Saken oppdateres.

Rådmannen vil begrense parkeringen, blant annet ved å innføre tidsbegrensning eller redusere antall parkeringsplasser på offentlig grunn i Trondheim. I dag er slik regulering stort sett bare på plass i sentrumsområdene. Trondheim har forpliktet seg til å gjennomføre tiltak som forhindrer at bruk av privatbil går opp, i en tid der stadig flere mennesker flytter til byen. Tiltak er helt nødvendig for å lykkes med å holde biltrafikken nede.

En helhetlig politikk for parkering er derfor et tiltak som må på plass. Når antall parkeringsplasser reduseres i Midtbyen, opplever mange at gatene i nærområdet blir parkeringsplasser for dem som kjører inn til sentrum. I mange områder er parkeringsproblemene i ferd med å bli store fordi det fortsatt er både gratis å parkere, og man kan la bilen stå så lenge man vil.

Foreløpig lanserer ikke rådmannen parkeringsavgift som en del av reguleringene, men det er all grunn til å tro at dette vil komme etter hvert. At man må betale for å parkere bilen på kommunale gater, også utenfor sentrum, er et naturlig tiltak for å nå målet om nullvekst i biltrafikken.

Forslaget fra rådmannen har vært ute på høring. Nå må administrasjonen og politikerne lytte til flere av innspillene som er kommet. Håndverkerforeningen og Næringsforeningen er to av organisasjonene som uttrykker bekymring. Blant annet må arbeidssituasjonen til en rekke håndverkere vurderes nøye. Dersom en snekker ikke kan parkere bilen sin utenfor en byggetomt, vil reguleringen ha gått for langt.

Men innføring av tidsbegrenset parkering, og på sikt en avgift, kan føre til at enkelte heller parkerer på private områder. I det videre arbeidet med planene må rådmannen sørge for at problemene ikke bare flyttes over på privat grunn. Da er vi like langt.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå